Categories:

SOSYAL GELİŞİMİ

 • Diğer çocuklara ilgi artar.
 • Diğer çocuklarla birlikte olmak ister.
 • Yan yana sürdürülen paralel oyunlar gözlenir. (Oğuzkan Şükran, Oral Güler, Dil Gelişimi Okul Öncesi Eğitimi, Devlet Kitapları, 4. Basım, Oğul Matbaacılık, İstanbul, 1992, s.64)
 • Genellikle tek başına oynar.
 • Kendisini ve çevresini gözleriyle, elleriyle, bedeniyle tanımaya çalışır.
 • Çevresiyle fala iletişim kurmaz. (Sukan Zafer, Okul Öncesi Etkinlikleri Kitabı, MEB Devlet kitapları, 2. Basım, MEB Basımevi, İstanbul, 1993, s.9)
 • Çok cesaretlidirler.
 • Dikkat süreleri 2-5 dakika arasındadır.
 • Aynada kendi görüntülerini görmekten çok hoşlanırlar.
 • Gördüğü bir olayı taklit yoluyla ortaya koyabilir.
 • Diğer çocuklara ilgi artar. (www.ogretmenlersitesi.com)
 • Evin içinde annesinin peşinde dolaşır ve eve ilişkin etkinlikleri oyunları aracılığıyla taklit eder.
 • Sahip olduğu şeyleri
 • Rol ağırlıklı dramatik oyunlar oynar. (www.okulöncesi.net)
 • Sözel oyunlar oynar.
 • Ev işlerini taklit eder.
 • Karşılıklı oyunlar oynar. (www.google.com)
 • Çocuk yavaş yavaş diğer kimselere anneye olduğu kadar olmasa da bağlılık gösterir.
 • Taklit ederek süngeri sıkar.
 • İki tokmakla taklit ederek davul çalar.
 • Tuvalet kontrolüne geçebilir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Ana, El Rehberi)
 • Bebek artık sohbetten zevk alıyordur.
 • Diğer bir kişiye eşya veya oyuncak vermekten hoşlanır.
 • Kelimeleri onlara yakın seslerle taklit eder. Şu için “u” gibi.
 • Başarılı bir taklitçidir. (doktorhakan.hekim.net/ose/rs/psb.hzm/)
 • 1 yaşından itibaren çocuk, boşlukların içine uygun şekilleriatmayı, çeşitli legoları kuleler yapmayı öğrenir.
 • Annesine ya da kendisiyle ilgilenen birisine bağlanabilir.
 • Giydirilirken yardımcı olur.
 • Çoğu kez kendiliğinden bazen taklit ederek kaşığı fincanın içinde karıştırarak tıngırdatır.
 • Ses çıkaran nesneleri dikkatle dinler ve yani sesleri çıkarabilmek için uygun davranışı yineler.
 • İstendiğinde oyuncakları yetişkine uzatır.
 • Gittikçe gelişin kavrama yetisi ile olanca canlılığıyla çevreyi inceler.
 • Basit günlük etkinliklerden bazılarını kendince taklit eder. (Yavuzer Haluk, Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 11. Basım, s.124)
 • Çevreyi güldüren davranışlarını yineler.
 • Tuvaletini tutmaya başlamıştır.
 • Yemek ve su ister. (Prof. Dr. Yörükoğlu Atalay, Çocuk ve Ruh Sağlığı, 23. Basım, Aralık 1998, İstanbul, Özgür Yayın, s.35)
 • Konuları sınırları kontrol ederler.
 • Bazen bağımsız olurlar.
 • Genel sınıflandırmayı öğrenmeye çalışırlar. (Clharke Illsey Jean, Çocuk Bakımı ve Eğitimi 1., Doğumdan 5 Yaşına Kadar, papirüs Yayıncılık, 2. Basım, İstanbul, 1998, s.212)
 • Daha inatçı ve iddiacı olurlar.
 • Şarkılardan ve kendisine bir şey okunmasından hoşlanır.
 • Diğer çocukların oyunlarını izler, nadiren katılır. (John Pearce, Çocuklarda Büyüme ve Gelişme, Doruk Yayın, Aralık 1957, s.10)

Tags:

Comments are closed