Categories:

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Beslenirken, durmadan hoşnut olduğunu belirten, anlamlı bir bakışla, gözlerini hiç kırpmadan annesinin yüzüne bakar.
 • Tanıdık durumlara tepki vermeye başlar.
 • Günlük yıkanma ve bakım etkinliklerinden belirgin bir şekilde zevk alır. (Yavuzer, 1998, s.49, 50)
 • Kahkahayla güler.
 • Aynadaki görüntüsüne tepki gösterip güler. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Sosyal gülümsemeler görülür.
 • Ayak seslerine, beslenme ve banyo gibi hazırlıklara tepki verir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.62)
 • Şaklabanlıklar yaparak yetişkini güldürür. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Konuşulduğunda ağlamayı keser. (M.E.B. 1997)
 • Beklenmedik yüksek ses ve gürültü hala sıkıntı verir.
 • Gürültü ve yüksek ses karşısında göz kırpar.
 • Gürültü ve yüksek ses karşısında ağlar.
 • Kendisiyle konuşulduğunda ya da hoşnut olduğunda büyük bir zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
 • Rahatsız ya da sıkıntılı olduğunda ağlar.
 • Yaklaşan birinin sesini, ayak seslerini vb. duyduğunda heyecanlanır, coşku belirtileri gösterir. (Yavuzer, 1998, s.48, 49)
 • Hoşlandığı hoşlanmadığı nesneleri ayırır.
 • Anne ve babaya sevinç tepkileri gösterir.
 • Yabancıları yadırgar.
 • Anneden ayrı kaldığında tedirginleşir.
 • İstekleri engellendiğinde kızgınlık belirtileri gösterir. (Demiral, 1995, s.22)
 • Azarlandığı zaman hemen somurtup ağlamaya başlar.
 • Yüzündeki ifadeyi değiştirip güldüğünüz zaman da ağlaması hemen gülmeye döner. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Sevinçli çığlıklar atar, oyuncaklarıyla oynarken güler sesler çıkarır. (Yörükoğlu, 1998, s.36)

Tags:

Comments are closed