Categories:

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Beslenmediği veya ilgilenilmediği zamanlarda çoğunlukla uyur.
 • Yüz ifadesi hala belirsiz, anlaşılmaz olmakla birlikte, giderek daha çok anlam taşımaya başlar.
 • Yakınında konuşan kişinin yüzüne dikkatle bakabilmek için ona doğru döner.
 • Kucağa alındığında ve kendisi ile konuşulduğunda ağlamayı keser.
 • Yüzlere dikkat eder, ilgi gösterir.
 • Eller genelde kapalı durur; ama açılırsa, avuç içine dokunulduğunda parmağı sıkıca kavrar.
 • Bebek kucakta taşınırken ve yıkanıp giydirilirken, anne bebeğin başını desteklemelidir.
 • Her günkü yıkanma ve giyinme alışkanlıklarını pasifçe kabulleniş, yavaş yavaş yerini yeni yeni gelişen bilinçliliğe ve tepki vermeye bırakır. (Yavuzer, 1997, s.35,36)
 • Tanıdık yüzlere gülümser. (Yörükoğlu, 1998, s.35)
 • Konuşulduğunda gülümser.
 • Kendi kendine sesli güler. (M.E.B. 1997, s.45)
 • Hoşuna giden durumlarda gülümser ve tatlı mırıldanma sesleri çıkartır.
 • Sevildiğini hissettiğinde gevşer rahatlar.
 • Huzursuz olduğunda kasılır. (Demiral, 1995, s.22)
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında şaşırıp ürker.
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında kasılır, kıpırdamadan durur, titrer.
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında gözlerini kırpıştırır, kısar, kol ve bacaklarını uzatır.
 • Baş ve gözlerini ses kaynağına çevirebilir.
 • Acıktığında ya da huzursuz olduğunda olanca gücüyle ağlar. (Yavuzer, 1998, s.34, 35)

Tags:

Comments are closed