Categories:

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Küçük oyuncaklara uzanıp elleriyle kavrayabilir.
 • Çoğunlukla her iki eliyle de avuçlayarak yaklaşır; arasıra tek elini kullanır.
 • Her şeyi ağzına götürür.
 • Sırtüstü konumda ayaklarına bakmak için başını yerden kaldırır.
 • Bacaklarını kaldırarak dikey duruma getirir ve bir ayağını ya da her iki ayağını elleriyle kavrar.
 • Beşikte ya da bebek arabasında destekle oturur ve çevresine bakmak için başını bir yandan öbür yana çevirir.
 • Kollarını canlı canlı hareket ettirir, kucağa alınmak istercesine yukarı kaldırır.
 • Ellerinden sıkıca tutulduğunda omuzlarını gerer ve oturabilmek için gövdesini yukarı doğru kaldırır.
 • Bacaklarını birbiri ardına hareket ettirerek güçlü bir şekilde tekmeler atar.
 • Yüzükoyun konumda sırtüstüne ve sırtüstünden yüzükoyun konuma dönebilir.
 • Otururken tutulduğunda baş ve sırt sabit biçimde tümüyle oturabilir.
 • Kısa bir süre tek başına oturabilir.
 • Yüzükoyun konumda avuçlarını masaya dayayıp kollarını uzatarak kendini yukarı çekmeye çalışır, başını ve göğsünü iyice kaldırır.
 • Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda ağırlığını ayaklarına verip etkin biçimde bir aşağı bir yukarı zıplar.
 • “Aşağı doğru paraşüt” duruşu hemen belirir.
 • Ayakta tutulduğunda; dizlerini büker, gevşekçe basar. (Yavuzer, 1998, s.55, 56, 57)
 • Arkasına yastık konup oturtulduğu zaman uzun müddet dik oturabilir.
 • Aynı anda iki eline birden birer oyuncak alabilir.
 • Ellerinden tutulunca doğrulup oturur.
 • İki küpü veya oyuncağı üst üste koymaya çalışır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Oyuncağı bir elinden ötekine geçirebilir. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Mama sandalyesinde kolayca oturabilir.
 • Sallanan nesneyi kavrar.
 • Başını serbestçe döndürür.
 • Yüzükoyun pozisyondayken bacaklarını gerebilir, kaldırabilir.
 • Ayakta tutulduğunda kuvvetle yere basar.
 • Desteksiz ve dik oturur.
 • Otururken bedenini bir yöne çevirir, uzanır ve doğrulur.
 • Bir eliyle uzanır ve yakalar nesneyi.
 • Ayağını ağzına götürebilir.
 • Sürünmeye ve emeklemeye başlar. (Baran, Bulut, Çimen, Aral, 2000, s.72-73)
 • Yüzükoyun yatarken ileri-geri sürünebilir. (M.E.B., 1997)
 • Koltuk altlarından tutulunca ayakta durur ve büyük bir kısmını kendi taşır.
 • Ellerinin her birinde bir nesne tutabilir.
 • Nesneyi başparmak ve diğer parmaklarıyla kavrar.
 • Destekle ayakta durabilir.
 • Koltuk altından tutulduğunda zıplar, kendi kendine oturma durumuna geçer.
 • Bir yere tutunarak ayağa kalkar.
 • Oturma pozisyonunda emeklemeye veya tam tersini yapar.
 • Eşyaları atarak oynar.
 • Nesneleri baş, işaret ve orta parmağıyla yakalar.
 • İki eliyle iki farklı nesneyi kavrayabilir.
 • İki elini oyuncak varken, birini bırakıp, üçüncüsünü alır. (Baran, Bulut, Çimen, Aral, 2000, s.72-73)
 • Arkasına destek konulduğunda oturabilir.
 • Çevresini büyük bir merakla izler
 • Renkli, hareketli nesnelere ilgi duyar.
 • Eline geçirdiği nesneleri atmaktan hoşlanır. (Oktay, 2000, s.113-113)
 • Bir kabın içine nesneleri atabilir. (M.E.B., 1997)
 • Ellerinin desteği ile oturur.
 • Sallanan bir nesneyi yakalar.
 • Eline aldığı bir nesneyi diğer eline aktarabilir.
 • Ayakta tutulduğunda yere kuvvetle basar.
 • ayda desteksiz oturur.
 • Yüzüstü yatarken sırtüstü dönebilir.
 • Yerde sürünemeye ve emeklemeye başlar.
 • ayda yardımla ayakta durur.
 • Emekler
 • Nesneleri başparmağını da kullanarak yakalar.
 • İki eli ile farklı iki nesneyi kavraya bilir.
 • Bu nesneleri birbirine vurabilir. (Demiral, 1995, s.16-17)

Tags:

Comments are closed