Özel Altın Koza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin

Misyonu ;

 İyi organize olmuş bir eğitim ortamı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının özel öğretim kurumları kanun ve yönetmeliklerine bağlı kalarak  özel eğitime muhtaç bireylere ulaşıp bu bireylerin ve ailelerinin eğitimlerini devam ettirmek, öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirerek demokratik değerlere bağlı çevreye duyarlı, iyi iletişim kurabilen ve öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmektir.

Bu misyonu gerçekleştirmek için Özel Altın Koza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin

Vizyonu ;

Eğitim ve hizmet kalitesi ile bölgede tercih edilen ;

– Takım çalışmasını teşvik eden katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip ;

– Bölgemiz başta olmak üzere çevremizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan kurum/toplum işbirliğini sağlamada öncü ;

– Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen

Bir Özel Özel Eğitim Kurumu olmaktır.

Özel Altın Koza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin misyon ve vizyonunu oluşturan

Temel değerleri ;

-Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,

-Eğitimde bilimin evrenselliğine inanmak,

-Yenilikçi olmak,

-Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,

-Kurum içinde dayanışmaya önem vermek,

-Herkese din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,

-Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak

-Zamanın kıymetini bilmek,

-Özgün araştırmalar yapmak,

-İşimizi sevmek.