ÖZEL ALTIN KOZA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Özel Altın Koza Rehabilitasyon merkezi, 6 kat üzerine 900 m2  kendi kullanımında binası ile Sultangazi  İlçesi Sultançiftliği mahallesinde eski Edirne asfaltı üzerinde hizmet vermektedir. Merkezimizde 3 grup odası, 12  bireysel eğitim odası, 1 Fizyoterapi salonu, 1 hidroterapi salonu, veli bekleme salonu ve 4 idari oda(müdür-kurucu- sekreter- psikolog), rahatlama odası, yardımcı hizmetliler odası,  öğretmenler odası,   mutfak ve yemek salonu  bulunmaktadır. Kurumumuz bünyesinde  2 fizyoterapist, 1 psikolog, 1 psikolojik danışman ve rehber öğretmen, 4 okul öncesi öğretmeni, 2 işitme engelliler sınıf öğretmeni, 3 Zihinsel engelliler sınıf  öğretmeni, 2 hidroterapist,  1 müdür , kurum sekreteri ,3 hizmetli  personel, 2 de şoför bulunmaktadır. A-ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
  1. Yaygın gelişimsel bozukluklar
-Otizm -Asperger sendromu -Rett sendromu -Atipik otizm
  1. Zeka  gerilikleri(Mental retardasyon)
-Down sendromu -Kromozom anomalileri -Hidrosefali -Mikrosefali
  1. CP( Cerebral palsy) ve Diğer Fiziksel Engel Oluşturan Hastalıklar
  2. Özel Öğrenme güçlüğü
  3. Dil ve konuşma güçlüğü
  4. İlköğretim Çocuklarına Destek Eğitimi
  5. İşitme Engelliler Eğitimi
  6. Aile eğitimi ve danışmanlığı
 Merkezimizde kullanılan bazı yöntemler,  envanterler ve eğitim modelleri şunlardır: – bireysel eğitim – grup eğitimi – duyulararası entegrasyon(duyu bütünleme eğitimi) – bilgisayar destekli eğitim – günlük yaşam uygulamaları – teacch ve pecs uygulamaları – küçük adımlar ve portage erken eğitim programı – fizyoterapi – hidroterapi – davranış terapisi – psikoterapi yaklaşımları – çeşitli testler ( zeka, kişilik,gelişim vb.)alanlarında hizmet verilmektedir. Bireysel Eğitim: Özel gereksinimli  birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda bir mesleki personel ile birebir yapılan ve Özel gereksinimli bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en az 40 dakikalık çalışmadır. Kurumumuzda eğitim gören öğrenciler ayda 8 kez bireysel eğitim seanslarına alınır. ilk görüşmede velisinden anamnez bilgileri alınan çocuklar değerlendirmeye tabi tutulurlar. Değerlendirme  Denver, Geçda, AGTE(Ankara gelişim tarama envanteri) veya Vineland adaptif davranış skalası ile yapılır. Elde edilen bulgulara göre çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık amaçlar, kısa dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmaya devam edilir. Çalışmalar aylık gözlem ve süreç raporları ile kayıt altına alınır. Her çocuk bireysel özelliklerine göre eğitime alınır. Özel eğitim gerektiren birey; çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Kurumumuzda yapılan bireysel eğitim çalışmalarında Bireysel eğitimdeki amaç: *öz bakım becerilerini geliştirmek, *bağımsızlığını ve öz güvenini desteklemek *eğitim yeterliliklerini artırmak *iletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir.  Grup eğitimi: Özel gereksinimli çocuklarımızın  yaşadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için  gerekli okul ve grup ortamlarının sağlanmasında yaşanmaktadır. Varolan açığı kapatabilmek ve ailelerin bu yöndeki isteklerini yerine getirebilmek için grup çalışmaları yapılmaktadır. Gelişim seviyeleri birbirine yakın 3-5 çocuktan oluşan gruplarla yapılan çalışmalar en az 1 uzman eğitimci ile yürütülür. Çocukların ortak gereksinimleri doğrultusunda aylık çalışma programı belirlenir 4 saat süren  gruplarda engelleri birbirlerinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar bir arada eğitim alırlar. bu çocuklarımızın; * Öz bakım becerilerini sağlamayı, *Yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) *komut alma ve sıra almayı *Öz güvenini geliştirmeyi * toplumsal kuralları öğrenmeyi ve uygulamayı *Sosyal davranışları kazanma (Yardımlaşma, işbirliği, paylaşma, sıra bekleme, izin isteme, vs,) Fizyoterapi Fiziksel Özel gereksinimi bulunan çocuklarımız fizyoterapi uzmanlarımız eşliğinde kurumumuz imkanlarından faydalanabilmektedir. Fiziksel Özel gereksinimli çocukta fizyoterapi ve rehabilitasyonun ana gayesi hareket, duruş veya vücut pozisyonu ile ilgili problemleri tanımlamak, tedavi etmek ve çocuğa mümkün olduğu nispette bağımsızlık kazandırarak erişkin yaşa hazırlamaktır. Tedavinin temeli çocukta  mevcut olan  potansiyeli geliştirmektir. Hiçbir Fiziksel Özel gereksinimli çocuk diğerinin aynı değildir. Her çocuğun farklı sorunları olduğundan çizilecek tedavi programını da çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Tedavi programı tek tek vücut kısımlarındaki sorunlara yönelmez, çocuğu bir bütün olarak ele alır, mevcut kapasitesini en üst seviyeye getirerek olabildiğince bağımsız bir erişkin olmasını amaçlar. Bu amaca doğru ilerlerken tedavi programı çocuğun motor ve zihinsel gelişimine uygun olarak adım adım planlanır.  Henüz başını tutamayan bir çocukta yaşı ne olursa olsun yürümeyi amaçlayan bir programla başlamak doğru değildir. Uygulanan program çocuğa mutlaka başarı hissini vermelidir, çocuk kendinden bekleneni başardığını bilmeli, sevinmeli ve isteği artmalıdır. Bu amaçlara ulaşılırken fizyoterapist bazı tekniklerden yararlanır. Özel gereksinimli çocuğun tedavisinde en az tedavi seansı kadar önemli olan husus çocuğun terapi seanslarında kazandıkları veya kazanmaya başladıklarının günlük yaşamı içinde kullanmasının sağlanmasıdır. Rehabilitasyonun başarılı olabilmesi için terapi odasının dışına taşması yaşamın bir parçası haline gelmesi şarttır. Başarının sırrı ailenin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinden geçer. Aile ev programını uygulamalı, soruları varsa sormalıdır. Hydroterapi fiziksel Özel gereksinimli çocuklar, belli testler yapılıp (hepatit B ve tam idrar tahlili), hidroterapi havuzumuzda ve jakuzimizde  , uygun değerlendirmelerden geçtikten sonra bir hidroterapi uzmanı eşliğinde tedavi edilmektedir. Fizyoterapistlerimiz Hidroterapistlere rehberlik etmektedir. AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI,  AİLE TERAPİSİ Çocuğa gerekli eğitimi vermeleri için öncelikle anne ve babanın psikolojik sağlığının desteklenmesi gereklidir. Biz bu amaçla; -Çocuğu kabullenmekle ilgili anne ve babaya psikolojik destek veriyoruz. -Anne ve babanın bu yeni durumu anlamaları için aile danışmanlığı ve gerekirse ihtiyaç duyan ebeveyne psikoterapi uyguluyor veya aile terapisi desteği veriyoruz. Bu yeni durumda aile Özel gereksinimli çocuğa odaklandıklarından diğer kardeşler problemler yaşamaya başlar. Bu problemleri sadece Özel gereksinimli çocuğa odaklanan  aile bazen fark etmeyebilir. Çünkü sağlıklı kardeş mantıklı olmak zorundadır (o sağlıklı/o yapmalı/o kırdı ama…./sen haklısın kızma gibi). Sağlıklı çocuk çocukluğunu yaşayamaz ve bir an önce büyümesi istenir ve sağlıklı çocukta psikolojik problemler çıkabilir. Örneğin; -Devamlı baş ağrısı -Kekemelik -Altına kaçırma vb.