Categories:

DİL GELİŞİMİ

 • Çocuğun basit sesleri kullandığını duymuş olduğu durumlarda söylemeye başladığı görülür.
 • “ba”, “da”, “ka” seslerini sıkça kullanır.
 • Müzik oyunlarında “mö”, “miyav”, “hav” gibi hayvan seslerini taklit edebilir. (Yavuzer, 1998, s.80)
 • İşittiği sözcüklere benzer sesler çıkarır.
 • Yeni sözcükleri taklit eder. (M.E.B., 1997, S.47)
 • İlk sözcükleri söyler.
 • Nesneleri nitelikleriyle ilgili bazı sözcükleri söyler. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.46-47)
 • Yemek, yıkanmak, oynamak, gezmek sözcükleri anlam ifade etmeye başlar (Oktay, 1999, s.113)
 • Heceler, dikkat çekmek için bağırır.
 • Sözleri anlaşılır olmaya başlar.
 • Sözcük dağarcığı genişler. (populermedikal.com)
 • “yoo”, “hayır”, ve “güle güle” sözlerini anlar. (Yavuzer, 1998, s.73, 75)
 • Sözcükleri ve emirleri anlar. (M.E.B., 1997, S.78)
 • “baba”, “dede”, “anne” gibi çift heceli kolay sesleri çıkarır.
 • Söylenen kolay kelimeleri taklit eder.(Cankırılı, 1990, s.57)

Tags:

Comments are closed