Categories:

DİL GELİŞİMİ

  • Çıkardığı sesler, hece tekrarına dönüşür ve daha çok çevresindeki dilim niteliklerini kazanır.
  • Başlangıçta, p, d, b gibi dudaksı ve dişeti patlamalı sesler çoğunluktadır.
  • Hece tekrarları “ba-ba-ba”, “de-de-de” şeklinde görülür. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.133)
  • Sesleri ritmleri taklit eder. (populermedikal.com)
  • Kendi kendine ve başkalarıyla birlikteyken, şarkımsı ya da tek ve iki heceli ifadelerle hoş, uyumlu sesler çıkarır.
  • “Bada, Baga gibi iki heceli sözcükleri ayırabilirler.
  • Tek heceli fomen adı verilen anlamsız sözcükler çıkarmaya başlar. (Yavuzer, 1998, s. 5, 59, 63)
  • Çıkarabildikleri fazla sayıda sesli harfi sessiz harfin arkasına yerleştirir. (ba – be – bu vb.)
  • Temel kelimelere benzer heceler çıkarır. (M.E.B., 1997, s.5, 46)

Tags:

Comments are closed