Categories:

DİL GELİŞİMİ

 • Özellikleri belirtildiğinde vücudun kısımlarını gösterebilir.
 • Resimleri mantıklı bir şekilde açıklayabilir.
 • Tek başına 3-4 mısralık basit şarkıları söyleyebilir.
 • Düzgün ve tam cümleler kurabilir.
 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanlara doğru olarak kullanabilir.
 • 18 adet değişik nesne resminden 4 tanesinin ismini söyleyebilir.
 • Yakın zamanda yaşanmış olayları anlatıp, olaylar arasında ilişki kurabilir.
 • Ev adresini söyleyebilir.
 • Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir.
 • Kelimelerin anlamlarını merak ederek ne olduğunu sorabilir.
 • Gerçekleri hayallerle karıştırarak hikayeler anlatabilir.
 • Artık konuşmalarında bebeksi konuşmalara yer vermez veya çok az konuşur. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.52-54)
 • Konuşması dilbilgisi kurallarına uyar ve tümüyle anlaşılabilir bir hale gelmiştir.
 • Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var olanla düş ürününü zaman zman karıştırarak anlatır. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Konuşurken “Yapar mıydınız?”, “Yapabilir misiniz?” gibi sözel ifadeleri kullanır.
 • Resimli ipucu olmadan bildiği hikayeleri anlatır.
 • Bir sesin yüksek mi alçak mı olduğunu söyler. (Bal Servet, Güven Nergis, Dil Gelişimi ve Eğitimi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2000, s.149)
 • Ardarda söylenen üç işi yapar.
 • Dili kullanma yeteneği gelişmiştir.
 • 12 heceli bir cümleyi rahatlıkla tekrar edebilir. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul, 1983, s.79-80)

Tags:

Comments are closed