Categories:

DİL GELİŞİMİ

 • Tek heceli kolay sesleri çıkarır.
 • Oyuncaklarıyla oynarken onlarla konuşur gibi sesler çıkarır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Konuşulunca, bir takım seslerle karşılık verir. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Dil yuvarlama ve ileri uzatma becerisi görülür.
 • Çıkardığı sesler çoğun ana dilinde bulunmaz.
 • Başlangıçta refleksif olan sesler o dönemde tamamen amaçlı hale gelir.
 • Bebek b, m, p gibi dudak seslerini çıkarırlar.
 • Uzun oyun sesleri, çığlıkları ve seslenmeler geliştirirler.
 • Kendi kendine konuşur. (Aral, Bulut, Çimen; Baran, 2000, s.133)
 • Ses perdesini alçaltıp yükselterek sesler çıkarır.
 • Dudaktan fırlayan sürtünme sesleri çıkarır. (M.E.B. 1997, s.45,46)
 • Beklenmedik yüksek ses ve gürültü hala sıkıntı verir. Bu tür uyaranlar bebeğin göz kırpmasına, gözlerini kısmasına, ağlamasına ve başka yöne dönmesine neden olur.
 • Anne kendisine dokunmadan önce oldukça belirgin bir gülümseme ya da sessizleşmeyle annenin sesine karşılık verir, ama bağırırken böyle davranmaz.
 • Kendisiyle konuşulduğunda ya da hoşnut olduğunda bazen yalnızken de büyük bir zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
 • Rahatsız ya da sıkıntılı olduğunda ağlar.
 • Kulağa 15-30 cm uzaklıkta, 3-5 saniye aralıklarla 3-5 saniye boyunca görüş alanı dışında, bir zil hafifçe çalınırsa veya bardakta kaşık tıngırdatılırsa bebek sessizleşir.
 • Gözlerini veya başını sesin kaynağına doğru çevirebilir, kaşlarını çatıp gözlerini tümüyle açabilir.
 • Yemek hazırlıklarına ilişkin seslere genellikle emme hareketi yaparak veya dudaklarını yalayarak karşılık verir.
 • Yaklaşan birinin sesini, ayak seslerini, banyoda akmakta olan suyun sesini duyduğunda heyecanlanır, coşku belirtileri gösterir.
 • Bebekler kumru gibi ses çıkarmaya başlarlar.
 • Bu ilkel seslerin çevresel etkenlerden ve işitme algısından bağımsız olarak meydana geldiği görülür.
 • Bunlar genelde bebeğin rahat ve hoşnut olduğu zaman çıkardığı sesli harflerden oluşur.
 • Bu sesler öğrenilmemiştir ve geneldir. (Yavuzer, 1997, s.48-49,50)

Tags:

Comments are closed