Categories:

DİL GELİŞİMİ

 • 3-5 kelimeyi doğru söyleyebilir.
 • aya doğru anladığı ancak kullanamadığı kelime hazinesi 20 civarındadır.
 • Bazen 2, zaman zaman da 3 kelimelik cümleler kurar. (Oğuzkan Şükran, Oral Güler, Okul Öncesi Eğitimi, Devlet Kitapları, Oğul Matbaacılık, 4. Basım, İstanbul 1992, s.62)
 • Neden-sonuç ilişkilerini önce kendisi sonra diğer insanlarla ilişkili olarak öğrenmektedir. (Dönmez Baykoç Necate, Abidoğlu Ülkü, Dinçer Çağlayan, Erdemir Nilay, Gümüşçü Şebnem, Okul Öncesi Dönemi Dil Gelişimi Etkinlikleri, sim Matbaacılık 2. Baskı, Ankara 1997)
 • Sık sık “Hayır” kelimesini kullanırlar.
 • 2-3 kelimelik cümleler kurabilir.
 • Ne, neden, nerede gibi sorular sorar. (www.ogretmenlersitesi.com)
 • Kişi ya da nesnelerin ne yaptıklarına ilişkin sözcükler kullanır.
 • Hayvanlar için çeşitli sesler yakıştırır.
 • Basit soruları (ne, neden) cevaplar.
 • 2 ya da 3 aşamalı emirleri anlar.
 • Büyük-küçük kavramlarını anlamaya başlar. (Ösusta Şeniz, Çoluk-Çocuk, Ekim 2001, kök Yayıncılık, Ankara, Sayı 7, s.30)
 • 2 ya da daha çok sözcüğü bir araya getirerek basit cümleler kurabilir.
 • Nesne ve insanların isimlerini sorar.
 • Oyun oynarken kendi kendine konuşur.
 • Çocuk şiirlerine ve şarkılarına eşlik eder.
 • Yaklaşık 50 sözcüğü kullanır ve pek çoğunu anlar.
 • İsim ve nesnelere ait hızla oluşan bir sözcük hazinesi oluşmaktadır.
 • Durmaksızın konuşurlar.
 • Kurduğu cümlelerin yapısı çocuksu özellikler taşır.
 • Ben, beni, sen gibi zamirleri doğru olarak kullanırlar.
 • Tuvalet gereksinimi haber verebilir. (www.okuloncesi.net)
 • Gösterilen resimdeki tanıdık nesnenin adını söyler.
 • Kendisiyle konuşan birinin son sözünü tekrarlar.
 • 10-20 kelime söyleyebilir.
 • İki sözcüklü ifadeler kullanabilir.
 • İlk kısa cümlelerini kurabilir.
 • Zamirleri kullanabilir.
 • Sözel oyunlar oynar.
 • Kendi kendine konuşur. (www.google.com)
 • Bir sesi, bir olayı belirtmek için ilk d efa kullanır.
 • 2 kelimeli ifadeler kullanır.
 • Kelime hazinesi artar.
 • Kelimelere yeni ekler getirerek daha karmaşık gramer kurallarına uygun yapılar kullanmaya başlar. (Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, Eylül 1998, İstanbul, s.28)
 • İnişli çıkışlı seslerle iletişim kurar.
 • Selamlaşma ve vedalaşma için tutarlı sesler ve hareketler kullanır.
 • Kelimeleri onlara yakın seslerle taklit eder.
 • Ses vurguları gitgide olgunlaşır.
 • Çocuk artık 4-6 kelime söyleyebilir.
 • Sık sık duyduğu şarkıları söylemeye çalışır.
 • 25 kelime söyleyebilir.
 • İki kelimeli cümlelere geçer. (doktorhakan.hekim.net/osa/rs/psb.htm.0)
 • Bazıları çok konuşur bazılarıysa hiç konuşmazlar.
 • Gündelik eşyaların isimlerini bilir.
 • Konuşması %60 anlaşılır hale gelir. (John Pearce, çocuklarda Büyüme ve Gelişme, Doruk Yayın, Ankara 1997, s.11)

Tags:

Comments are closed