Psikososyal Gelişim 6 – 9 Ay

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Ayaklarını ve ellerini serbestçe hareket ettirmeyi ve dikkatle izlemeyi ilginç bulur.
 • Beslenirken, elleriyle biberonu kavrar ve hafif hafif şişeye vurur.
 • Kendisine çıngırak verildiğinde, hemen elini uzatır ve ses çıkarması için amaçlı bir biçimde sallamaya başlar. Çıngırağı dikkatle izler.
 • Etkin oyuna neşeyle karşılık verir.
 • Yabancılara dostça davranır.
 • Nesnelerle büyük bir dikkatle uğraşır. Ellerini ustalıkla kullanır.
 • Annesi yanında yokken yabancı birisi yaklaştığında hafif bir utangaçlık hatta endişe gösterebilir. Yaklaşık 8. aydan itibaren yabancılara karşı açık bir çekingenlik sergiler. (Yavuzer, 1998, s. 60)
 • Aynadaki görüntüyü algılar, güler, ses çıkarır. (www.populermedikal.com)
 • “Cee” oyunu oynar.
 • Kucağa alınmak için kolunu uzatır.
 • Aynadaki görüntüsüne uzanabilir.
 • Yapılan hareketi taklit eder.
 • İlgi çekmek için değişik sesler çıkartır. (M.E.B., 1997, s, 46, 68, 69, 72)
 • Yabancıların yanında tedirginlik, yakınlarının yanında ise huzur duyar.
 • Korku, kızgınlık ve tedirginlik artık duygusal yaşamda yer eder.
 • Yaşıtlarına gülümser ve onlara dostluk duyar.
 • Yabancıları yadırgadığında aşırı tepkiler gösterir. (Çocuğun Eğitimi 1, Demiral, 1995, s.22)
 • Ailesindeki fertlerin yüzlerini tanır ve yabancı yüzlerden korkabilir. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.21)
 • Yabancıları tanıdıklardan ayırır. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Anneyi ve babayı güldürecek komik hareketler yapar.
 • Annesine ve babasına gülücükler saçmaktan büyük zevk alır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Annesinin odanın diğer yanından gelen sesini duyar duymaz ona doğru döner.
 • Annesi ve babası karşısına geçip seslerini kasetten dinlettikleri zaman sesleri ayırır ve ona göre annesinin ve babasının yüzüne bakar.
 • Oyun oynarken gülücükler dağıtır, kıkır kıkır güler ve kendi kendine neşe çığlıkları atar.
 • Kızdığında ya da canı sıkıldığında bağırır.
 • Anne sesinin değişik duygusal tonlamalarına seçici tepkiler verir.
 • Anne ve babasıyla oynarken büyük zevk alır.
 • Birinin geldiğini duyduğunda heyecanlanıp kucağa gitmek için kollarını yukarı doğru kaldırmaya başlar.
 • Kendi adını bilir ve çağrıldığında hava kabarcıkları çıkarır.
 • Korkularını ifade edebilir. (Yavuzer, 1998, s. 55, 59, 60, 63)

Bilişsel Gelişim 6 – 9 Ay

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Düşen oyuncağı yerde arar. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Yabancıları tanıdıklarından ayırır.
 • Gözünün önünde kaybolan nesneyi bir süre bekler.
 • Yere düşen oyuncağı izler.
 • İki nesneyi birbirine vurur.
 • Aynadaki görüntüsüne uzanır.
 • Yapılan hareketi taklit eder. (M.E.B. 1997, s46, 67, 68, 69)
 • Uzatılan nesneyi yakalamaya çalışır.
 • Nesne devamlılığının farkına varmaya başlar.
 • Objeleri bir elinden diğerine geçirebilir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.63)
 • Tanıdığı ve tanımadığı insanları ayırır. (Oktay, 2000, s.113)
 • Tanıdık bir hareketi sesi taklit etmeye çalışır.
 • Altıncı aydan sonra bellek gelişmeye başlar.
 • Gözünün önünde olmasalar da objeler onun için var olmaya başlar, belleğinde yer eder.
 • Kendi yüzünü örttüğünüzde örtüyü kaldırır.
 • Farklı sesler çıkarır.
 • Adını bilir.
 • Görüş alanı içinde elinden düşen oyuncağı yere düşene kadar izler.
 • Avuçla kavrar, bütün elini kullanır.
 • Oyuncağı bir elinden öbür eline geçirmeye çalışır.
 • Özel bağlılıklar geliştirmeye başlar.
 • Bu dönemin sonunda (8. ay civarında) tanıdık kişileri tanıdık olmayanlardan ayırt etmeye başlar.
 • Yabancılardan korkma görülebilir.
 • Gözünün önünde örtünün altına saklanan bir oyuncağı kısa süre ısrarla örtüye bakarak izler, oyuncak kısmen gizlenmiş ise bulur çıkarır.
 • Oyuncakları vb. yere atıp düşüşünü seyreder.
 • İki ayrı nesneyi aynı zamanda iki ayrı elinde tutar.
 • Eline verilen zili bilinçli olarak çalar.
 • Bildiği kelimeleri ayırt ederek dinler.
 • En az dört değişik hece sesi çıkarır.
 • Aynadaki görüntüsüne gülümser.
 • Dikkat süresi çok kısadır. Bir diğerine hızla geçer. Bir nesneyle en fazla iki-üç dakika oynayabilir. (Cirhinlioğlu, 2001, s.89)

Psikomotor Gelişim 6 – 9 Ay

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Küçük oyuncaklara uzanıp elleriyle kavrayabilir.
 • Çoğunlukla her iki eliyle de avuçlayarak yaklaşır; arasıra tek elini kullanır.
 • Her şeyi ağzına götürür.
 • Sırtüstü konumda ayaklarına bakmak için başını yerden kaldırır.
 • Bacaklarını kaldırarak dikey duruma getirir ve bir ayağını ya da her iki ayağını elleriyle kavrar.
 • Beşikte ya da bebek arabasında destekle oturur ve çevresine bakmak için başını bir yandan öbür yana çevirir.
 • Kollarını canlı canlı hareket ettirir, kucağa alınmak istercesine yukarı kaldırır.
 • Ellerinden sıkıca tutulduğunda omuzlarını gerer ve oturabilmek için gövdesini yukarı doğru kaldırır.
 • Bacaklarını birbiri ardına hareket ettirerek güçlü bir şekilde tekmeler atar.
 • Yüzükoyun konumda sırtüstüne ve sırtüstünden yüzükoyun konuma dönebilir.
 • Otururken tutulduğunda baş ve sırt sabit biçimde tümüyle oturabilir.
 • Kısa bir süre tek başına oturabilir.
 • Yüzükoyun konumda avuçlarını masaya dayayıp kollarını uzatarak kendini yukarı çekmeye çalışır, başını ve göğsünü iyice kaldırır.
 • Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda ağırlığını ayaklarına verip etkin biçimde bir aşağı bir yukarı zıplar.
 • “Aşağı doğru paraşüt” duruşu hemen belirir.
 • Ayakta tutulduğunda; dizlerini büker, gevşekçe basar. (Yavuzer, 1998, s.55, 56, 57)
 • Arkasına yastık konup oturtulduğu zaman uzun müddet dik oturabilir.
 • Aynı anda iki eline birden birer oyuncak alabilir.
 • Ellerinden tutulunca doğrulup oturur.
 • İki küpü veya oyuncağı üst üste koymaya çalışır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Oyuncağı bir elinden ötekine geçirebilir. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Mama sandalyesinde kolayca oturabilir.
 • Sallanan nesneyi kavrar.
 • Başını serbestçe döndürür.
 • Yüzükoyun pozisyondayken bacaklarını gerebilir, kaldırabilir.
 • Ayakta tutulduğunda kuvvetle yere basar.
 • Desteksiz ve dik oturur.
 • Otururken bedenini bir yöne çevirir, uzanır ve doğrulur.
 • Bir eliyle uzanır ve yakalar nesneyi.
 • Ayağını ağzına götürebilir.
 • Sürünmeye ve emeklemeye başlar. (Baran, Bulut, Çimen, Aral, 2000, s.72-73)
 • Yüzükoyun yatarken ileri-geri sürünebilir. (M.E.B., 1997)
 • Koltuk altlarından tutulunca ayakta durur ve büyük bir kısmını kendi taşır.
 • Ellerinin her birinde bir nesne tutabilir.
 • Nesneyi başparmak ve diğer parmaklarıyla kavrar.
 • Destekle ayakta durabilir.
 • Koltuk altından tutulduğunda zıplar, kendi kendine oturma durumuna geçer.
 • Bir yere tutunarak ayağa kalkar.
 • Oturma pozisyonunda emeklemeye veya tam tersini yapar.
 • Eşyaları atarak oynar.
 • Nesneleri baş, işaret ve orta parmağıyla yakalar.
 • İki eliyle iki farklı nesneyi kavrayabilir.
 • İki elini oyuncak varken, birini bırakıp, üçüncüsünü alır. (Baran, Bulut, Çimen, Aral, 2000, s.72-73)
 • Arkasına destek konulduğunda oturabilir.
 • Çevresini büyük bir merakla izler
 • Renkli, hareketli nesnelere ilgi duyar.
 • Eline geçirdiği nesneleri atmaktan hoşlanır. (Oktay, 2000, s.113-113)
 • Bir kabın içine nesneleri atabilir. (M.E.B., 1997)
 • Ellerinin desteği ile oturur.
 • Sallanan bir nesneyi yakalar.
 • Eline aldığı bir nesneyi diğer eline aktarabilir.
 • Ayakta tutulduğunda yere kuvvetle basar.
 • ayda desteksiz oturur.
 • Yüzüstü yatarken sırtüstü dönebilir.
 • Yerde sürünemeye ve emeklemeye başlar.
 • ayda yardımla ayakta durur.
 • Emekler
 • Nesneleri başparmağını da kullanarak yakalar.
 • İki eli ile farklı iki nesneyi kavraya bilir.
 • Bu nesneleri birbirine vurabilir. (Demiral, 1995, s.16-17)

Dil GElişimi 3 – 6 Ay

DİL GELİŞİMİ

 • Tek heceli kolay sesleri çıkarır.
 • Oyuncaklarıyla oynarken onlarla konuşur gibi sesler çıkarır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Konuşulunca, bir takım seslerle karşılık verir. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Dil yuvarlama ve ileri uzatma becerisi görülür.
 • Çıkardığı sesler çoğun ana dilinde bulunmaz.
 • Başlangıçta refleksif olan sesler o dönemde tamamen amaçlı hale gelir.
 • Bebek b, m, p gibi dudak seslerini çıkarırlar.
 • Uzun oyun sesleri, çığlıkları ve seslenmeler geliştirirler.
 • Kendi kendine konuşur. (Aral, Bulut, Çimen; Baran, 2000, s.133)
 • Ses perdesini alçaltıp yükselterek sesler çıkarır.
 • Dudaktan fırlayan sürtünme sesleri çıkarır. (M.E.B. 1997, s.45,46)
 • Beklenmedik yüksek ses ve gürültü hala sıkıntı verir. Bu tür uyaranlar bebeğin göz kırpmasına, gözlerini kısmasına, ağlamasına ve başka yöne dönmesine neden olur.
 • Anne kendisine dokunmadan önce oldukça belirgin bir gülümseme ya da sessizleşmeyle annenin sesine karşılık verir, ama bağırırken böyle davranmaz.
 • Kendisiyle konuşulduğunda ya da hoşnut olduğunda bazen yalnızken de büyük bir zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
 • Rahatsız ya da sıkıntılı olduğunda ağlar.
 • Kulağa 15-30 cm uzaklıkta, 3-5 saniye aralıklarla 3-5 saniye boyunca görüş alanı dışında, bir zil hafifçe çalınırsa veya bardakta kaşık tıngırdatılırsa bebek sessizleşir.
 • Gözlerini veya başını sesin kaynağına doğru çevirebilir, kaşlarını çatıp gözlerini tümüyle açabilir.
 • Yemek hazırlıklarına ilişkin seslere genellikle emme hareketi yaparak veya dudaklarını yalayarak karşılık verir.
 • Yaklaşan birinin sesini, ayak seslerini, banyoda akmakta olan suyun sesini duyduğunda heyecanlanır, coşku belirtileri gösterir.
 • Bebekler kumru gibi ses çıkarmaya başlarlar.
 • Bu ilkel seslerin çevresel etkenlerden ve işitme algısından bağımsız olarak meydana geldiği görülür.
 • Bunlar genelde bebeğin rahat ve hoşnut olduğu zaman çıkardığı sesli harflerden oluşur.
 • Bu sesler öğrenilmemiştir ve geneldir. (Yavuzer, 1997, s.48-49,50)

Psikososyal Gelişim 3 – 6 Ay

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Beslenirken, durmadan hoşnut olduğunu belirten, anlamlı bir bakışla, gözlerini hiç kırpmadan annesinin yüzüne bakar.
 • Tanıdık durumlara tepki vermeye başlar.
 • Günlük yıkanma ve bakım etkinliklerinden belirgin bir şekilde zevk alır. (Yavuzer, 1998, s.49, 50)
 • Kahkahayla güler.
 • Aynadaki görüntüsüne tepki gösterip güler. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Sosyal gülümsemeler görülür.
 • Ayak seslerine, beslenme ve banyo gibi hazırlıklara tepki verir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.62)
 • Şaklabanlıklar yaparak yetişkini güldürür. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Konuşulduğunda ağlamayı keser. (M.E.B. 1997)
 • Beklenmedik yüksek ses ve gürültü hala sıkıntı verir.
 • Gürültü ve yüksek ses karşısında göz kırpar.
 • Gürültü ve yüksek ses karşısında ağlar.
 • Kendisiyle konuşulduğunda ya da hoşnut olduğunda büyük bir zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
 • Rahatsız ya da sıkıntılı olduğunda ağlar.
 • Yaklaşan birinin sesini, ayak seslerini vb. duyduğunda heyecanlanır, coşku belirtileri gösterir. (Yavuzer, 1998, s.48, 49)
 • Hoşlandığı hoşlanmadığı nesneleri ayırır.
 • Anne ve babaya sevinç tepkileri gösterir.
 • Yabancıları yadırgar.
 • Anneden ayrı kaldığında tedirginleşir.
 • İstekleri engellendiğinde kızgınlık belirtileri gösterir. (Demiral, 1995, s.22)
 • Azarlandığı zaman hemen somurtup ağlamaya başlar.
 • Yüzündeki ifadeyi değiştirip güldüğünüz zaman da ağlaması hemen gülmeye döner. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Sevinçli çığlıklar atar, oyuncaklarıyla oynarken güler sesler çıkarır. (Yörükoğlu, 1998, s.36)

Bilişsel Gelişim 3 – 6 Ay

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Kendine gösterilen bir nesneye bakar.
 • Annesi meme vermek üzere düğmelerini çözerken veya biberonla yaklaşırken dudak hareketleri yaparak emeceğini anladığını gösterir.
 • İsmiyle çağrılınca başını çevirip kendisine seslenen kişiye bakar.
 • Aynadaki görüntüsünü tanır ve ona gülümser. (Cankırılı, 1990, s.55, 56)
 • Gözleriyle seslerin geldiği yeri arar. (Yörükoğlu, 1998, s.35,36)
 • Parlak bir nesneyi 180 derece izler.
 • El ve ayaklarına uzun uzun bakar.
 • Eline verilen nesnelerle oynar. (M.E.B. 1997, a.45,46)
 • Dikkatle çevresine bakınmak için başını amaçlı olarak çevirir.
 • Görüş alanı içine giren yetişkin hareketlerini izler.
 • 15-25 cm. yakınlardaki küçük, hareketsiz nesnelere dikkatle bakar.
 • Sallanan top yüzüne yaklaştırılırsa bakışlarını topa yöneltir. (Yavuzer, 1998, s. 46)
 • Objeleri tanımaya çalışır.
 • Elinde tutabildiği objeleri yakından inceler.
 • Eline verilen oyuncağı tutar.
 • Biberonunu tanır. Gördüğünde istediğini belirten hareketler yapar.
 • Kendi ellerinin hareketini izler, parmaklarıyla oynar.
 • Değişik seslere değişik tepkiler verir. Gürültüde ağlar vb.
 • İnsan yüzüne ilgisi çok artmıştır. Yabancıları ayırt eder.
 • Yüzüne 15-30 cm uzakta sağa-sola hareket ettirilen bir nesneyi 180 derece izler.
 • Sesin kaynağını kafasını çevirerek bulmaya çalışır.
 • İlginç etki yaratan rastlantısal bir etkinliği yineler. Örneğin; kazara mama sandalyesine çarpıp ses çıkaran oyuncağını daha sonra ses çıkarması için isteyerek çarpar.
 • Hareket eden bir nesnenin az önce gözden kaybolduğu yere bakar.
 • Bazen uzaktaki oyuncağa, nesneye uzanır.
 • Aynadaki görüntüsüne ilgi gösterir, aynaya doğru yaklaşmak, dokunmak ister. (Cirhinlioğlu, 2001, s.87,88)

Psikomotor Gelişim 3 – 6 Ay

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Sırtüstü konumda, başı ortada tutarak yatmayı sever.
 • Kollar ve bacaklar daha kolay bükülür ve hareketler daha düzenlidir.
 • Kollarını simetrik olarak sallar, eller gevşekçe açılır sarkıtılır.
 • Ellerini yanlardan ortaya getirip göğüs ve çene üstünde birleştirir.
 • Bacaklarını sırayla, birbiri ardından veya zaman zaman her ikisini birlikte uzatarak tüm gücüyle tekme atar.
 • Oturur konuma çekildiğinde, baş çok az geride kalır ya da hiç kalmaz.
 • Karından kavrayıp havada tutulduğunda baş belirgin biçimde gövdeden daha yukarıda tutulur, kalça ve omuzlar gerilir.
 • Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda dizlerini gevşetip büker. (Yavuzer, 1998, s.43, 45)
 • Sert zemine yüzükoyun yatırıldığında başını ve göğsünü kaldırır.
 • Koltuk altlarında desteklendiğinde adım atar.
 • Nesnelere uzanır ama yakalayamaz.
 • Eline verilen nesneleri tutsa bile bir süre sonra düşürür.
 • Sırt üstü yatarken başını kaldırır.
 • Destek verildiğinde oturmaya çabalar. (Demiral, 1995, s.15-16)
 • Başını gövde ekseninde dimdik tutar.
 • Kol ve bacağını hareket ettirir.
 • Kalçalarını, hareket ettirerek yüzükoyun yatarken dönebilir.
 • Yüzükoyun yatarken başı ve göğsünü kaldırır.
 • Destekle bir dakika oturabilir.
 • Kollarına dayanarak doğrulabilir. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.70-71)
 • Sırtüstü yatarken, eline verilen çıngırağı tutar ve sallar.
 • Uzatılan bir kalemi yakalar ve tutar.
 • Yattığı yerde yuvarlanıp ters dönebilir.
 • Ulaşabileceği oyuncağı alır. (Yörükoğlu, 1998, s.35-36)
 • Nesneleri yakalayamaz.
 • Ellerini inceler.
 • Gözlerinin önünden gezdirilen bir nesneyi başını çevirerek her yönde izler.
 • Gözleriyle sesin geldiği yöne bakar.
 • Çevresini tanımakta ellerini de kullanır.
 • Eline verilen ses çıkaran oyuncaklara bakar ve bu oyuncakları sallayarak oynatabilir.
 • Sırt üstü yatırıldığında başını kaldırıp yana dönebilir.
 • Yüzükoyun yatarken ağırlığını kollarına vererek başını 90 derece kaldırabilir. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.70-71)
 • Kollarının altından tutulduğunda ağırlığını bacaklarına verir. (M:E:B: 1997, s.45, 59)
 • Gördüğü şeylere uzanır ve onları bir süre elinde tutabilir.
 • Eline aldığı nesneleri sallar.
 • Başını tam anlamıyla dik tutar.
 • Kucağa oturur.
 • Kendini öne arkaya ittirir.
 • Nesneleri avucu ile yakalar ve bunları ağzına götürür. (Demiral, 1995, s.15-16)
 • Destekle oturabilir.
 • Görsel alanı içinde nesneleri takip eder.
 • Gözlerini uzak ve yakındaki nesne üzerine sabitleyebilir.
 • Ellerini daha iyi kullanır.
 • Kaba tutma hakimdir.
 • Avuç içi, başparmak ve diğer parmaklarla nesneleri yakalar ve bir süre elinde tutabilir.
 • Elindeki nesneyi sık sık düşürür.
 • Nesnelere koluyla vurabilir.
 • Destekle emekleme denemesi yapar.
 • Kendini öne arkaya itebilir.
 • Yuvarlanarak yüzükoyun pozisyonda sırt üstü pozisyona istekli olarak döner.
 • Kollarının altından desteklenirse, ayakta durabilir.
 • Kendisine uzatılan nesneyi yakalar.
 • Nesneyi tek eliyle tutabilir.
 • İstekli kavrama yetisi gelişir. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.70-71)
 • Kucağa alındığında ve yüzüstü yatırıldığında başını kaldırabilir.
 • Elleriyle oynar.
 • Çıngırağını daha uzun süreli kavrayabilir.
 • Yakınındaki nesneleri kavrayabilir. (4. Ay)
 • Uzaktaki nesneleri yakalayabilmek için hamleler yapar.
 • Otururken başını düşürmeden tutabilir.
 • Uzaktaki nesneleri yakalayabilir.
 • Eline verilen nesnelerle oynar.
 • Yüzüstü yatarken sırtüstüne dönebilir. (populermedikal.com)
 • Tuttuğu küçük nesneleri etrafa atar.
 • Kollarının yetişemediği yerdeki oyuncağı, uzanarak yakalar. (Cankırılı, 1990, s.55, 56)
 • Kendi kendine bisküvi yer. (M.E.B. 1997)

Dil Gelişimi 0 – 3 Ay

DİL GELİŞİMİ

 • İlk iki haftada ağlama düzensiz aralıklarla görülür ve çoğu kez uyku gereksiniminden kaynaklanır.
 • haftadan itibaren daha az görülür. (Yavuzer, 1997, s.37)
 • Çıkardığı sesler onun ihtiyaç ve isteklerinin göstergesidir.
 • S, K, G gibi yumuşak damak ve gırtlak sesleri çıkarırlar.
 • Konuşmaları duymak için susabilirler.
 • Bazı sesleri (U, O, A) uzatabilirler. (Çocuk Gelişimi-1, s.132, 133)

Psikososyal Gelişim 0 – 3 Ay

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Beslenmediği veya ilgilenilmediği zamanlarda çoğunlukla uyur.
 • Yüz ifadesi hala belirsiz, anlaşılmaz olmakla birlikte, giderek daha çok anlam taşımaya başlar.
 • Yakınında konuşan kişinin yüzüne dikkatle bakabilmek için ona doğru döner.
 • Kucağa alındığında ve kendisi ile konuşulduğunda ağlamayı keser.
 • Yüzlere dikkat eder, ilgi gösterir.
 • Eller genelde kapalı durur; ama açılırsa, avuç içine dokunulduğunda parmağı sıkıca kavrar.
 • Bebek kucakta taşınırken ve yıkanıp giydirilirken, anne bebeğin başını desteklemelidir.
 • Her günkü yıkanma ve giyinme alışkanlıklarını pasifçe kabulleniş, yavaş yavaş yerini yeni yeni gelişen bilinçliliğe ve tepki vermeye bırakır. (Yavuzer, 1997, s.35,36)
 • Tanıdık yüzlere gülümser. (Yörükoğlu, 1998, s.35)
 • Konuşulduğunda gülümser.
 • Kendi kendine sesli güler. (M.E.B. 1997, s.45)
 • Hoşuna giden durumlarda gülümser ve tatlı mırıldanma sesleri çıkartır.
 • Sevildiğini hissettiğinde gevşer rahatlar.
 • Huzursuz olduğunda kasılır. (Demiral, 1995, s.22)
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında şaşırıp ürker.
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında kasılır, kıpırdamadan durur, titrer.
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında gözlerini kırpıştırır, kısar, kol ve bacaklarını uzatır.
 • Baş ve gözlerini ses kaynağına çevirebilir.
 • Acıktığında ya da huzursuz olduğunda olanca gücüyle ağlar. (Yavuzer, 1998, s.34, 35)

Bilişsel Gelişim 0 -3 Ay

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Zorunlu algılardan çok seçici algıları yansıtmaya başlar. (Aral, Bulut, çimen, Baran, 2001, s.91)
 • Birinci ayın sonuna doğru bebek elini ağzına götürür ve başparmağını emer.
 • Ağız tepkileri el tepkileriyle kaynaşmıştır. (Yavuzer, 1997, s.37)
 • Göz bebekleri ışığa duyarlıdır.
 • 30 cm. uzaklıktan küçük bir cep fenerini gözleriyle kısa bir süre takip edebilir.
 • Görüş alanı içinde yüze 15-25 cm.uzaklıkta küçük bir top hafifçe sallandırıldığı zaman bakışlarını topa yöneltip yoğunlaştırabilir.
 • Görsel uyarıcılar arasından en çok insan yüzüne, yüz içinde de göze bakar. (Yavuzer, 1998, s.32,33,37)
 • Çıngırak veya zil sesine tepki gösterir.
 • Bakışlarını yanında gelen kişi üzerinde tutar.
 • Oda içinde dolaşan bir kimseyi izler. (Yörükoğlu, 1998, s.35)
 • Parlak renkli nesneyi izler.
 • Kendisiyle konuşan kişiye tepki verebilir. (M.E.B. 1997, s.45-55)
 • Zil ve çıngırak sesini takip eder.
 • İnsan yüzüne gülümser. (Cankırılı, 1990, s.55)
 • Çevresindeki dünyayı görsel olarak keşfeder.
 • Annesini tanır. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.20)
 • Işık ve sese yanıt verir.
 • Dikkat çeken cismi izleyebilir. (www.sagligim.cjb.net)
 • Görsel olarak geometrik örüntüleri renge, parlaklığa, büyüklüğe yeğler.
 • Belirli bir zamanda bir tek duyu hareket şeması; kombinasyon yok.
 • Nesneyi döngüsel örüntüde izler.
 • Kaldırılma beklentisi gösterir. (Gande, Gardiner, s.167)
 • Tatlı, ekşi, tuzlu, acı besinleri ayırt edebilir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.62)