Categories:

DİL GELİŞİMİ 3-5 kelimeyi doğru söyleyebilir. aya doğru anladığı ancak kullanamadığı kelime hazinesi 20 civarındadır. Bazen 2, zaman zaman da 3 kelimelik cümleler kurar. (Oğuzkan Şükran, Oral Güler, Okul Öncesi Eğitimi, Devlet Kitapları, Oğul Matbaacılık, 4. Basım, İstanbul […]

Categories:

DUYGUSAL GELİŞİMİ Öz yönelim çok güçlüdür. Sevdiği kişi ve nesneleri paylaşmaktan hoşlanmaz. Mutluluk ve haz duygularını yoğun biçimde belli eder. Utanma, korku, öfke, kıskanma duyguları vardır (Oğuzkan Şükran, Oğuzkan Şükran, Oral Güler, Okul Öncesi Eğitimi, Devlet Kitapları, Oğul […]

Categories:

BİLİŞSEL GELİŞİM İlgi alanına dikkat toplama süresi artar. Nesneyi son kaybolduğu yerden arar. Bazı nesneleri ya da canlıları resimlerden tanır, gösterir. Yeni etkinlikler dener. Yapılması istenen basit istekleri yapar. (Oğuzkan Şükran, Oral Güler, Okul Öncesi Eğitimi, Devlet Kitapları […]

Categories:

SOSYAL GELİŞİMİ Diğer çocuklara ilgi artar. Diğer çocuklarla birlikte olmak ister. Yan yana sürdürülen paralel oyunlar gözlenir. (Oğuzkan Şükran, Oral Güler, Dil Gelişimi Okul Öncesi Eğitimi, Devlet Kitapları, 4. Basım, Oğul Matbaacılık, İstanbul, 1992, s.64) Genellikle tek başına […]

Categories:

PSİKOMOTOR GELİŞİMİ Yardımsız yürüyebilir, merdivenleri bütün vücudunu kullanarak tırmanabilir. Merdivenleri, arkasını dönerek ve adımlarını her basamakta diğerinin yanına getirerek inebilir. Topla oynar, atmaya çalışır. İki küpü üstüste koyabilir. Kalem tutabilir, karalama yapabilir. Sandalyeye rahatlıkla oturabilir. Koşabilir ancak ani […]

Categories:

DİL GELİŞİMİ Çocuğun basit sesleri kullandığını duymuş olduğu durumlarda söylemeye başladığı görülür. “ba”, “da”, “ka” seslerini sıkça kullanır. Müzik oyunlarında “mö”, “miyav”, “hav” gibi hayvan seslerini taklit edebilir. (Yavuzer, 1998, s.80) İşittiği sözcüklere benzer sesler çıkarır. Yeni sözcükleri […]

Categories:

PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ Yetişkinlerle oyun oynamaya tümüyle katılır. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.22) Bu dönemde en çok oynanan oyun doldurup boşaltmadır. (Dodson, 1987, s.48) Kucağa alınmak için büyüklere uzanır. Sevgisi gülümseyerek iletir. (Demiral, 1995, s.23) Yabancılarla tanıdık kişiler arasında belirgin […]

Categories:

BİLİŞSEL GELİŞİM İsteklerini ağlamadan işaret ve sesle belirtir. Tanıdığı biri sorulduğunda onu aramak için başını çevirir. Gözünün önünde kaldırılan nesneyi ilk saklandığı yerde arar. Kutunun/kabın kapağını kaldırarak içindeki nesneleri bulur. Vücut kısımlarını ayırt eder. Nesnelerle özellikleri arasında ilişki […]

Categories:

DİL GELİŞİMİ Çıkardığı sesler, hece tekrarına dönüşür ve daha çok çevresindeki dilim niteliklerini kazanır. Başlangıçta, p, d, b gibi dudaksı ve dişeti patlamalı sesler çoğunluktadır. Hece tekrarları “ba-ba-ba”, “de-de-de” şeklinde görülür. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.133) Sesleri […]