Dil Gelişimi 9 – 12 Ay

DİL GELİŞİMİ

 • Çocuğun basit sesleri kullandığını duymuş olduğu durumlarda söylemeye başladığı görülür.
 • “ba”, “da”, “ka” seslerini sıkça kullanır.
 • Müzik oyunlarında “mö”, “miyav”, “hav” gibi hayvan seslerini taklit edebilir. (Yavuzer, 1998, s.80)
 • İşittiği sözcüklere benzer sesler çıkarır.
 • Yeni sözcükleri taklit eder. (M.E.B., 1997, S.47)
 • İlk sözcükleri söyler.
 • Nesneleri nitelikleriyle ilgili bazı sözcükleri söyler. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.46-47)
 • Yemek, yıkanmak, oynamak, gezmek sözcükleri anlam ifade etmeye başlar (Oktay, 1999, s.113)
 • Heceler, dikkat çekmek için bağırır.
 • Sözleri anlaşılır olmaya başlar.
 • Sözcük dağarcığı genişler. (populermedikal.com)
 • “yoo”, “hayır”, ve “güle güle” sözlerini anlar. (Yavuzer, 1998, s.73, 75)
 • Sözcükleri ve emirleri anlar. (M.E.B., 1997, S.78)
 • “baba”, “dede”, “anne” gibi çift heceli kolay sesleri çıkarır.
 • Söylenen kolay kelimeleri taklit eder.(Cankırılı, 1990, s.57)

Psikososyal Gelişim 9 – 12 Ay

PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ

 • Yetişkinlerle oyun oynamaya tümüyle katılır. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.22)
 • Bu dönemde en çok oynanan oyun doldurup boşaltmadır. (Dodson, 1987, s.48)
 • Kucağa alınmak için büyüklere uzanır.
 • Sevgisi gülümseyerek iletir. (Demiral, 1995, s.23)
 • Yabancılarla tanıdık kişiler arasında belirgin biçimde ayrım yapar.
 • Yabancı görünce tanıdığı yetişkine tutunup yüzünü gizler.
 • Yemek yedirilirken kaşığı tutmaya çalışır.
 • Hala her şeyi ağzına götürür.
 • Çıngırağı sallayarak veya masaya vurarak zil çalma eylemini taklit eder.
 • Sesi çıkan parçacığı kurcalar.
 • Çıngırağın oyuk kısmından “bir şey içiyormuş gibi” yapar.
 • Oyuncağı eliyle kavrar yetişkine uzatır ama henüz yetişkinin eline koyamaz.
 • Kucakta taşınırken annenin kolunda güven içinde, dimdik oturur. Çevresine bakmak için başını çevirir. (Yavuzer, 1998, s.77, 78)
 • Kendisi ve başkasını aynada ayırt eder.
 • Bardaktan su içer.
 • Elindeki nesneyi istendiğinde verir. (M.E.B., 1997, S.47)
 • Oyuncağı bir yetişkin tarafından elinden alındığında sinirlenip ağlar. (Yavuzer, 2001, s.82)
 • İnsanlara, nesneler ve çevresinde olup bitenlere görsel açıdan büyük ilgi duyar.
 • Hergünkü seslere, özellikle insan sesine büyük bir istekle ilgi gösterir. (Yavuzer, 1998, s.73, 75)

Bilişsel Gelişim 9 – 12 Ay

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • İsteklerini ağlamadan işaret ve sesle belirtir.
 • Tanıdığı biri sorulduğunda onu aramak için başını çevirir.
 • Gözünün önünde kaldırılan nesneyi ilk saklandığı yerde arar.
 • Kutunun/kabın kapağını kaldırarak içindeki nesneleri bulur.
 • Vücut kısımlarını ayırt eder.
 • Nesnelerle özellikleri arasında ilişki kurar.
 • Saklanan ve ucu görülen nesneyi ilk yerde arar. ( E.B. 1997, s.47, 75, 76, 79)
 • Çevrede gördüğü davranışları taklit edebilir. (Oğuzkan, Oral. 1995, s.63)
 • Gösterilince iki küpü bir fincanın içine koyabilir. (Yörükoğlu, 1998, s.37)
 • Buraya gel gibi bazı sözcükleri anlamaya başlar.
 • Herşeye dokunarak keşfetmeye çalışır.
 • Elindeki nesneyi istendiğinde verir.
 • Tanıdığı biri sorulduğunda onu aramak için başını çevirir. (populermedikal.com)
 • Nesnenin sürekliliğini anlar.
 • Eyleme amaçlı geçer.
 • Engeli kaldırmak için bilinen bir davranış biçimi kullanır. (Yavuzer, 1998, s.81)