Dil Gelişimi 6 – 9 Ay

DİL GELİŞİMİ

 • Çıkardığı sesler, hece tekrarına dönüşür ve daha çok çevresindeki dilim niteliklerini kazanır.
 • Başlangıçta, p, d, b gibi dudaksı ve dişeti patlamalı sesler çoğunluktadır.
 • Hece tekrarları “ba-ba-ba”, “de-de-de” şeklinde görülür. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.133)
 • Sesleri ritmleri taklit eder. (populermedikal.com)
 • Kendi kendine ve başkalarıyla birlikteyken, şarkımsı ya da tek ve iki heceli ifadelerle hoş, uyumlu sesler çıkarır.
 • “Bada, Baga gibi iki heceli sözcükleri ayırabilirler.
 • Tek heceli fomen adı verilen anlamsız sözcükler çıkarmaya başlar. (Yavuzer, 1998, s. 5, 59, 63)
 • Çıkarabildikleri fazla sayıda sesli harfi sessiz harfin arkasına yerleştirir. (ba – be – bu vb.)
 • Temel kelimelere benzer heceler çıkarır. (M.E.B., 1997, s.5, 46)

Psikososyal Gelişim 6 – 9 Ay

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Ayaklarını ve ellerini serbestçe hareket ettirmeyi ve dikkatle izlemeyi ilginç bulur.
 • Beslenirken, elleriyle biberonu kavrar ve hafif hafif şişeye vurur.
 • Kendisine çıngırak verildiğinde, hemen elini uzatır ve ses çıkarması için amaçlı bir biçimde sallamaya başlar. Çıngırağı dikkatle izler.
 • Etkin oyuna neşeyle karşılık verir.
 • Yabancılara dostça davranır.
 • Nesnelerle büyük bir dikkatle uğraşır. Ellerini ustalıkla kullanır.
 • Annesi yanında yokken yabancı birisi yaklaştığında hafif bir utangaçlık hatta endişe gösterebilir. Yaklaşık 8. aydan itibaren yabancılara karşı açık bir çekingenlik sergiler. (Yavuzer, 1998, s. 60)
 • Aynadaki görüntüyü algılar, güler, ses çıkarır. (www.populermedikal.com)
 • “Cee” oyunu oynar.
 • Kucağa alınmak için kolunu uzatır.
 • Aynadaki görüntüsüne uzanabilir.
 • Yapılan hareketi taklit eder.
 • İlgi çekmek için değişik sesler çıkartır. (M.E.B., 1997, s, 46, 68, 69, 72)
 • Yabancıların yanında tedirginlik, yakınlarının yanında ise huzur duyar.
 • Korku, kızgınlık ve tedirginlik artık duygusal yaşamda yer eder.
 • Yaşıtlarına gülümser ve onlara dostluk duyar.
 • Yabancıları yadırgadığında aşırı tepkiler gösterir. (Çocuğun Eğitimi 1, Demiral, 1995, s.22)
 • Ailesindeki fertlerin yüzlerini tanır ve yabancı yüzlerden korkabilir. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.21)
 • Yabancıları tanıdıklardan ayırır. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Anneyi ve babayı güldürecek komik hareketler yapar.
 • Annesine ve babasına gülücükler saçmaktan büyük zevk alır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Annesinin odanın diğer yanından gelen sesini duyar duymaz ona doğru döner.
 • Annesi ve babası karşısına geçip seslerini kasetten dinlettikleri zaman sesleri ayırır ve ona göre annesinin ve babasının yüzüne bakar.
 • Oyun oynarken gülücükler dağıtır, kıkır kıkır güler ve kendi kendine neşe çığlıkları atar.
 • Kızdığında ya da canı sıkıldığında bağırır.
 • Anne sesinin değişik duygusal tonlamalarına seçici tepkiler verir.
 • Anne ve babasıyla oynarken büyük zevk alır.
 • Birinin geldiğini duyduğunda heyecanlanıp kucağa gitmek için kollarını yukarı doğru kaldırmaya başlar.
 • Kendi adını bilir ve çağrıldığında hava kabarcıkları çıkarır.
 • Korkularını ifade edebilir. (Yavuzer, 1998, s. 55, 59, 60, 63)

Bilişsel Gelişim 6 – 9 Ay

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Düşen oyuncağı yerde arar. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Yabancıları tanıdıklarından ayırır.
 • Gözünün önünde kaybolan nesneyi bir süre bekler.
 • Yere düşen oyuncağı izler.
 • İki nesneyi birbirine vurur.
 • Aynadaki görüntüsüne uzanır.
 • Yapılan hareketi taklit eder. (M.E.B. 1997, s46, 67, 68, 69)
 • Uzatılan nesneyi yakalamaya çalışır.
 • Nesne devamlılığının farkına varmaya başlar.
 • Objeleri bir elinden diğerine geçirebilir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.63)
 • Tanıdığı ve tanımadığı insanları ayırır. (Oktay, 2000, s.113)
 • Tanıdık bir hareketi sesi taklit etmeye çalışır.
 • Altıncı aydan sonra bellek gelişmeye başlar.
 • Gözünün önünde olmasalar da objeler onun için var olmaya başlar, belleğinde yer eder.
 • Kendi yüzünü örttüğünüzde örtüyü kaldırır.
 • Farklı sesler çıkarır.
 • Adını bilir.
 • Görüş alanı içinde elinden düşen oyuncağı yere düşene kadar izler.
 • Avuçla kavrar, bütün elini kullanır.
 • Oyuncağı bir elinden öbür eline geçirmeye çalışır.
 • Özel bağlılıklar geliştirmeye başlar.
 • Bu dönemin sonunda (8. ay civarında) tanıdık kişileri tanıdık olmayanlardan ayırt etmeye başlar.
 • Yabancılardan korkma görülebilir.
 • Gözünün önünde örtünün altına saklanan bir oyuncağı kısa süre ısrarla örtüye bakarak izler, oyuncak kısmen gizlenmiş ise bulur çıkarır.
 • Oyuncakları vb. yere atıp düşüşünü seyreder.
 • İki ayrı nesneyi aynı zamanda iki ayrı elinde tutar.
 • Eline verilen zili bilinçli olarak çalar.
 • Bildiği kelimeleri ayırt ederek dinler.
 • En az dört değişik hece sesi çıkarır.
 • Aynadaki görüntüsüne gülümser.
 • Dikkat süresi çok kısadır. Bir diğerine hızla geçer. Bir nesneyle en fazla iki-üç dakika oynayabilir. (Cirhinlioğlu, 2001, s.89)

Psikomotor Gelişim 6 – 9 Ay

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Küçük oyuncaklara uzanıp elleriyle kavrayabilir.
 • Çoğunlukla her iki eliyle de avuçlayarak yaklaşır; arasıra tek elini kullanır.
 • Her şeyi ağzına götürür.
 • Sırtüstü konumda ayaklarına bakmak için başını yerden kaldırır.
 • Bacaklarını kaldırarak dikey duruma getirir ve bir ayağını ya da her iki ayağını elleriyle kavrar.
 • Beşikte ya da bebek arabasında destekle oturur ve çevresine bakmak için başını bir yandan öbür yana çevirir.
 • Kollarını canlı canlı hareket ettirir, kucağa alınmak istercesine yukarı kaldırır.
 • Ellerinden sıkıca tutulduğunda omuzlarını gerer ve oturabilmek için gövdesini yukarı doğru kaldırır.
 • Bacaklarını birbiri ardına hareket ettirerek güçlü bir şekilde tekmeler atar.
 • Yüzükoyun konumda sırtüstüne ve sırtüstünden yüzükoyun konuma dönebilir.
 • Otururken tutulduğunda baş ve sırt sabit biçimde tümüyle oturabilir.
 • Kısa bir süre tek başına oturabilir.
 • Yüzükoyun konumda avuçlarını masaya dayayıp kollarını uzatarak kendini yukarı çekmeye çalışır, başını ve göğsünü iyice kaldırır.
 • Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda ağırlığını ayaklarına verip etkin biçimde bir aşağı bir yukarı zıplar.
 • “Aşağı doğru paraşüt” duruşu hemen belirir.
 • Ayakta tutulduğunda; dizlerini büker, gevşekçe basar. (Yavuzer, 1998, s.55, 56, 57)
 • Arkasına yastık konup oturtulduğu zaman uzun müddet dik oturabilir.
 • Aynı anda iki eline birden birer oyuncak alabilir.
 • Ellerinden tutulunca doğrulup oturur.
 • İki küpü veya oyuncağı üst üste koymaya çalışır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Oyuncağı bir elinden ötekine geçirebilir. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Mama sandalyesinde kolayca oturabilir.
 • Sallanan nesneyi kavrar.
 • Başını serbestçe döndürür.
 • Yüzükoyun pozisyondayken bacaklarını gerebilir, kaldırabilir.
 • Ayakta tutulduğunda kuvvetle yere basar.
 • Desteksiz ve dik oturur.
 • Otururken bedenini bir yöne çevirir, uzanır ve doğrulur.
 • Bir eliyle uzanır ve yakalar nesneyi.
 • Ayağını ağzına götürebilir.
 • Sürünmeye ve emeklemeye başlar. (Baran, Bulut, Çimen, Aral, 2000, s.72-73)
 • Yüzükoyun yatarken ileri-geri sürünebilir. (M.E.B., 1997)
 • Koltuk altlarından tutulunca ayakta durur ve büyük bir kısmını kendi taşır.
 • Ellerinin her birinde bir nesne tutabilir.
 • Nesneyi başparmak ve diğer parmaklarıyla kavrar.
 • Destekle ayakta durabilir.
 • Koltuk altından tutulduğunda zıplar, kendi kendine oturma durumuna geçer.
 • Bir yere tutunarak ayağa kalkar.
 • Oturma pozisyonunda emeklemeye veya tam tersini yapar.
 • Eşyaları atarak oynar.
 • Nesneleri baş, işaret ve orta parmağıyla yakalar.
 • İki eliyle iki farklı nesneyi kavrayabilir.
 • İki elini oyuncak varken, birini bırakıp, üçüncüsünü alır. (Baran, Bulut, Çimen, Aral, 2000, s.72-73)
 • Arkasına destek konulduğunda oturabilir.
 • Çevresini büyük bir merakla izler
 • Renkli, hareketli nesnelere ilgi duyar.
 • Eline geçirdiği nesneleri atmaktan hoşlanır. (Oktay, 2000, s.113-113)
 • Bir kabın içine nesneleri atabilir. (M.E.B., 1997)
 • Ellerinin desteği ile oturur.
 • Sallanan bir nesneyi yakalar.
 • Eline aldığı bir nesneyi diğer eline aktarabilir.
 • Ayakta tutulduğunda yere kuvvetle basar.
 • ayda desteksiz oturur.
 • Yüzüstü yatarken sırtüstü dönebilir.
 • Yerde sürünemeye ve emeklemeye başlar.
 • ayda yardımla ayakta durur.
 • Emekler
 • Nesneleri başparmağını da kullanarak yakalar.
 • İki eli ile farklı iki nesneyi kavraya bilir.
 • Bu nesneleri birbirine vurabilir. (Demiral, 1995, s.16-17)