Sosyal Gelişimi 4 – 5 Yaş

SOSYAL GELİŞİM

 • Grup oyunları oynayabilir.
 • Verilen kurallara uyabilir.
 • Yetişkinleri taklit edebilir.
 • Oyunlarda cinsiyet ayrımı yapabilir.
 • Başkalarının görüşlerini alabilir.
 • Grup içinde işbirliği yapabilir.
 • Eşyalarını paylaşabilir.
 • Burnu akınca burnunu mendil ile silebilir.
 • Hapşırınca eliyle ağzını kapayabilir.
 • Kamış kullanarak içecekleri içebilir.
 • Becerikli bir şekilde giysilerini giyip, çıkarabilir.
 • Ayakkabı bağcığını bağlayabilir.
 • Giysilerinin önünü ve arkasını ayırt edebilir.
 • Küçük düğmeli giysilerini kapayarak giyebilir.
 • Çıt çıt, kopça, kemer, ayakkabı tokalarını açıp kapayabilir.
 • Dişlerini fırçalayabilir.
 • Yakın çevresinde yalnız başına bağımsızca gezinebilir.
 • Eşyalarını toplayıp, ufak tefek işlerde, büyüklerine yardım edebilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Alıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.56-58)
 • Arkadaşlarını kendisi seçer.
 • Oyunlar icat eder.
 • Günlük kişisel işleriyle uğraşır. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Prees Ltd., New York & Landon, s.C15)
 • İsteklerine karşı gelindiğinde, yetişkinlere uygunsuzca, kaba bir üslupla konuşabilir ve oyun arkadaşlarıyla kavga edebilir.
 • Evin dışında işe yarar her türlü malzemeyle bir şeyler üretmeye, oluşturmaya çalışarak yaratıcılığını sergiler.
 • Dramatik oyunu ve çeşitli giysiler giyip kılıktan kılığa girmeyi çok sever, sıklıkla bu oyunları oynamayı tercih eder. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Birisinin denetiminde tuvaletini yapar.
 • Her şeyi yardımsız yapmayı ister.
 • Başka çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanır. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986, s.13-14)
 • Genelde kendi isteğiyle hareket eder.
 • Konuşmalarında ve etkinliklerinde mizah anlayışını sergiler.
 • Dramatik oyunları çok sever ve sık sık oynar.
 • Evin dışında eline geçen her türlü işe yarar malzeme ile bir şeyler yaratmaya çalışır.
 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana ilişkin değerlendirme yapabilir (Yavuzer Haluk, Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul Şubat 2000, s.206-207)
 • Deneyerek, yanılarak sabır gerektiren oyunlar oynar.
 • Oyun kurallarına uyar. Eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenebilir.

Ortak oyunda arkadaşları ile yarışır. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-Pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul, 1983, s.80)

Duygusal Gelişimi 4 – 5 Yaş

DUYGUSAL GELİŞİM

 • Engellenirse inat edip direnebilir.
 • İlgi çekmek için dramatik gösterilerde bulunabilir.
 • Başkalarına yardım etmeyi sever.
 • Zaman zaman saldırgan davranışlarda bulunabilir.
 • Sevdiği kişileri paylaşmayabilir.
 • Hakkını savunabilir.
 • Duygularını ifade edip paylaşabilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.56-58)
 • Grup oyunlarından zevk alır.
 • Resimli kitaplardan hoşlanır. (Bilir Şule, Ana ve Çocuk Sağlığı, Alkım Kitapçılık Yayıncılık, 5. Basım, Ankara, 1995, s.143)
 • Yaptığı işin görülüp beğenilmesini ister.
 • Benlik kavramı iyice gelişmiştir.
 • Özdeşleşmek üzere seçtiği birey gibi hareket etmeye uğraş gösterir. (http://ww.ogretmenlersitesi.com,s.5-11)
 • Yakın geçmişteki olayları, olup bitenler arasında ilişki kurarak anlatabilir.
 • Nesneleri ismini söylediği nesneye dokunup nesne-sözcük arasında birebir eşleme yapabilir.
 • Genelde çok daha bağımsız ve oldukça inatçıdır, kendi isteğiyle hareket eder.
 • Uygunsuz sözlerden, ifadelerden ve argodan hoşlanır. (www.mynet.com çocuk gelişimi)
 • Uyumlu bir şekilde oynar ama hala bencildir.
 • Başka çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanır.
 • Önceden kestirilemeyen ruh halleri vardır. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986, s.13-14)
 • Daha özgür, mantıklı ve tertiplidir.
 • Daha eleştirir.
 • Başladığı işi bitirmek ister.
 • Çevresindeki ve ailedeki rolünün farkına varır.
 • Hayvanları ve daha küçük çocukları korur. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Prees Ltd., New York & Landon, s.C21)
 • Değişken ve kaypaktır.
 • Kaba hayal gücüyle bir kaplumbağayı bir hortum şeklinde çizebildiği gibi, bir hortumu da file dönüştürebilir.
 • Resim yapmaya başlamadan önce kafasında belirgin bir şey vardır. Yaptığı şeyin içeriği mantıklıdır.
 • Kendi kendini kritik eder.
 • “Bir at resmi çizmek istiyorum, ama bilmiyorum” diyebilir.
 • Kendi kendine yeter, sosyaldir, kendinden emindir.
 • Şekilci ve uyumludur, rahat ve ciddidir, dikkatli ve kararlıdır, nazik bir dosttur. (Yavuzer Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 19. Basım İstanbul, s.112-113)

Dil Gelişimi 4 – 5 Yaş

DİL GELİŞİMİ

 • Özellikleri belirtildiğinde vücudun kısımlarını gösterebilir.
 • Resimleri mantıklı bir şekilde açıklayabilir.
 • Tek başına 3-4 mısralık basit şarkıları söyleyebilir.
 • Düzgün ve tam cümleler kurabilir.
 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanlara doğru olarak kullanabilir.
 • 18 adet değişik nesne resminden 4 tanesinin ismini söyleyebilir.
 • Yakın zamanda yaşanmış olayları anlatıp, olaylar arasında ilişki kurabilir.
 • Ev adresini söyleyebilir.
 • Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir.
 • Kelimelerin anlamlarını merak ederek ne olduğunu sorabilir.
 • Gerçekleri hayallerle karıştırarak hikayeler anlatabilir.
 • Artık konuşmalarında bebeksi konuşmalara yer vermez veya çok az konuşur. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.52-54)
 • Konuşması dilbilgisi kurallarına uyar ve tümüyle anlaşılabilir bir hale gelmiştir.
 • Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var olanla düş ürününü zaman zman karıştırarak anlatır. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Konuşurken “Yapar mıydınız?”, “Yapabilir misiniz?” gibi sözel ifadeleri kullanır.
 • Resimli ipucu olmadan bildiği hikayeleri anlatır.
 • Bir sesin yüksek mi alçak mı olduğunu söyler. (Bal Servet, Güven Nergis, Dil Gelişimi ve Eğitimi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2000, s.149)
 • Ardarda söylenen üç işi yapar.
 • Dili kullanma yeteneği gelişmiştir.
 • 12 heceli bir cümleyi rahatlıkla tekrar edebilir. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul, 1983, s.79-80)

Bilişsel Gelişim 4 – 5 Yaş

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 • Özellikleri belirtildiğinde iki ve üç boyutlu nesneler seçebilir.
 • 4 seçenekten istenilen rengi seçebilir.
 • 6 rengi isimlendirebilir.
 • 6 rengi genelleyebilir.
 • 8 parçalı eşleştirme kartlarını seçip, düzenleyip eşleştirebilir.
 • Orijinal resim ile aynı resmin gölgesini eşleştirebilir.
 • Sayıları ezberleyebilir.
 • 1’den 5’e kadar olan nesneleri, dokunarak sayabilir.
 • 5’e kadar olan sayı kümelerini ve sayıları eşleştirebilir.
 • 6 adet bloğu büyüklük sırasına göre dizebilir.
 • Nesneleri görmeden dokunarak tanımlayabilir.
 • Yer ve mekan ilişkisi gösteren kelimeleri anlar ve eylem şeklinde gösterebilir.
 • Resimlerde gördüğü benzerlikleri farklılıkları ayırıp, gösterebilir.
 • Üç resmin bir özelliğe göre karşılaştırmasını yapabilir.
 • Bir özelliğe göre nesneleri gruplayabilir.
 • Zıt anlamlı kelimeleri anlayabilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılı, Ankara 1996, s.50-52-55)
 • Yakın geçmişteki olayları, olup bitenler arasında ilişki kurarak anlatabilir.
 • Nesneleri ismini söylediği nesneye dokunup nesne-sözcük arasında birebir eşleme yapabilir.
 • Şakalardan, fıkralardan zevk alır. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Olaylarla zamanı birleştirmeye başlamıştır.
 • Sabah ve akşamı bilir.
 • Televizyonda izlediği dizinin zamanını hatırlamaya başlar.
 • Bilgi toplayıcı sorular sorar.
 • Eksik eşya resimlerini tamamlayabilir. (http://www.ogretmenlersitesi.com) s.5-11

Psikomotor Gelişimi 4 – 5 Yaş

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Yerde duran nesneleri dizlerini bükmeden alabilir.
 • Tek ayağının üzerinde 8 sn durabilir.
 • Bir denge tahtası üzerinde yürüyebilir.
 • Parmak ucuna basarak koşabilir.
 • Tek yağışla sıçrama hareketi yapabilir.
 • Çift ayakla 30-50 cm ileri doğru atlayabilir.
 • Tek ayakla 10 kez ileri doğru sıçrayabilir.
 • İleri doğru adımlama yapabilir.
 • Kol ve bacaklarını birbiriyle zıt hareket ettirerek 8-10 metre ileri doğru koşablir.
 • Yardımsız 10 basamağı ayak değiştirerek çıkabilir.
 • 30 cm aralıklı basamakları olan duvar parmaklığına veya merdivene ayak değiştirerek tırmanabilir…
 • Ağaca tırmanabilir.
 • Bir oyuncağını çekerek keskin köşeleri dönebilir.
 • 5-3 metre kadar yengeç gibi yürüyebilir.
 • Ellerini kullanarak bir yere tutunup kendini yukarı doğru çene hizasında çekebilir.
 • Yerde yuvarlanan küçük boy topu (çap, 6 cm büyüklükteki) dirseklerini düz bir şekilde tutarak yakalayabilir.
 • Hareket halindeki büyük bir topu (çapı 20 cm büyüklükteki) ayağı ile durdurabilir.
 • 3-5 adet müzikli oyunlar oynayabilir.
 • Müziğe göre sekme, sıçrama hareketleri yapabilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.43-45-46-49)
 • Beden hareketlerini istediği gibi ustalıkla yönlendirebilir.
 • Merdivenlere ve ağaçlara tırmanabilir.
 • Topu atma, yakalama, zıplatma, tekmeyle vurma gibi becerileri içeren top oyunlarında ustalaşmıştır. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)