Dil GElişimi 3 – 6 Ay

DİL GELİŞİMİ

 • Tek heceli kolay sesleri çıkarır.
 • Oyuncaklarıyla oynarken onlarla konuşur gibi sesler çıkarır. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Konuşulunca, bir takım seslerle karşılık verir. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Dil yuvarlama ve ileri uzatma becerisi görülür.
 • Çıkardığı sesler çoğun ana dilinde bulunmaz.
 • Başlangıçta refleksif olan sesler o dönemde tamamen amaçlı hale gelir.
 • Bebek b, m, p gibi dudak seslerini çıkarırlar.
 • Uzun oyun sesleri, çığlıkları ve seslenmeler geliştirirler.
 • Kendi kendine konuşur. (Aral, Bulut, Çimen; Baran, 2000, s.133)
 • Ses perdesini alçaltıp yükselterek sesler çıkarır.
 • Dudaktan fırlayan sürtünme sesleri çıkarır. (M.E.B. 1997, s.45,46)
 • Beklenmedik yüksek ses ve gürültü hala sıkıntı verir. Bu tür uyaranlar bebeğin göz kırpmasına, gözlerini kısmasına, ağlamasına ve başka yöne dönmesine neden olur.
 • Anne kendisine dokunmadan önce oldukça belirgin bir gülümseme ya da sessizleşmeyle annenin sesine karşılık verir, ama bağırırken böyle davranmaz.
 • Kendisiyle konuşulduğunda ya da hoşnut olduğunda bazen yalnızken de büyük bir zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
 • Rahatsız ya da sıkıntılı olduğunda ağlar.
 • Kulağa 15-30 cm uzaklıkta, 3-5 saniye aralıklarla 3-5 saniye boyunca görüş alanı dışında, bir zil hafifçe çalınırsa veya bardakta kaşık tıngırdatılırsa bebek sessizleşir.
 • Gözlerini veya başını sesin kaynağına doğru çevirebilir, kaşlarını çatıp gözlerini tümüyle açabilir.
 • Yemek hazırlıklarına ilişkin seslere genellikle emme hareketi yaparak veya dudaklarını yalayarak karşılık verir.
 • Yaklaşan birinin sesini, ayak seslerini, banyoda akmakta olan suyun sesini duyduğunda heyecanlanır, coşku belirtileri gösterir.
 • Bebekler kumru gibi ses çıkarmaya başlarlar.
 • Bu ilkel seslerin çevresel etkenlerden ve işitme algısından bağımsız olarak meydana geldiği görülür.
 • Bunlar genelde bebeğin rahat ve hoşnut olduğu zaman çıkardığı sesli harflerden oluşur.
 • Bu sesler öğrenilmemiştir ve geneldir. (Yavuzer, 1997, s.48-49,50)

Psikososyal Gelişim 3 – 6 Ay

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Beslenirken, durmadan hoşnut olduğunu belirten, anlamlı bir bakışla, gözlerini hiç kırpmadan annesinin yüzüne bakar.
 • Tanıdık durumlara tepki vermeye başlar.
 • Günlük yıkanma ve bakım etkinliklerinden belirgin bir şekilde zevk alır. (Yavuzer, 1998, s.49, 50)
 • Kahkahayla güler.
 • Aynadaki görüntüsüne tepki gösterip güler. (Yörükoğlu, 1998, s.36)
 • Sosyal gülümsemeler görülür.
 • Ayak seslerine, beslenme ve banyo gibi hazırlıklara tepki verir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.62)
 • Şaklabanlıklar yaparak yetişkini güldürür. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Konuşulduğunda ağlamayı keser. (M.E.B. 1997)
 • Beklenmedik yüksek ses ve gürültü hala sıkıntı verir.
 • Gürültü ve yüksek ses karşısında göz kırpar.
 • Gürültü ve yüksek ses karşısında ağlar.
 • Kendisiyle konuşulduğunda ya da hoşnut olduğunda büyük bir zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
 • Rahatsız ya da sıkıntılı olduğunda ağlar.
 • Yaklaşan birinin sesini, ayak seslerini vb. duyduğunda heyecanlanır, coşku belirtileri gösterir. (Yavuzer, 1998, s.48, 49)
 • Hoşlandığı hoşlanmadığı nesneleri ayırır.
 • Anne ve babaya sevinç tepkileri gösterir.
 • Yabancıları yadırgar.
 • Anneden ayrı kaldığında tedirginleşir.
 • İstekleri engellendiğinde kızgınlık belirtileri gösterir. (Demiral, 1995, s.22)
 • Azarlandığı zaman hemen somurtup ağlamaya başlar.
 • Yüzündeki ifadeyi değiştirip güldüğünüz zaman da ağlaması hemen gülmeye döner. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Sevinçli çığlıklar atar, oyuncaklarıyla oynarken güler sesler çıkarır. (Yörükoğlu, 1998, s.36)

Bilişsel Gelişim 3 – 6 Ay

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Kendine gösterilen bir nesneye bakar.
 • Annesi meme vermek üzere düğmelerini çözerken veya biberonla yaklaşırken dudak hareketleri yaparak emeceğini anladığını gösterir.
 • İsmiyle çağrılınca başını çevirip kendisine seslenen kişiye bakar.
 • Aynadaki görüntüsünü tanır ve ona gülümser. (Cankırılı, 1990, s.55, 56)
 • Gözleriyle seslerin geldiği yeri arar. (Yörükoğlu, 1998, s.35,36)
 • Parlak bir nesneyi 180 derece izler.
 • El ve ayaklarına uzun uzun bakar.
 • Eline verilen nesnelerle oynar. (M.E.B. 1997, a.45,46)
 • Dikkatle çevresine bakınmak için başını amaçlı olarak çevirir.
 • Görüş alanı içine giren yetişkin hareketlerini izler.
 • 15-25 cm. yakınlardaki küçük, hareketsiz nesnelere dikkatle bakar.
 • Sallanan top yüzüne yaklaştırılırsa bakışlarını topa yöneltir. (Yavuzer, 1998, s. 46)
 • Objeleri tanımaya çalışır.
 • Elinde tutabildiği objeleri yakından inceler.
 • Eline verilen oyuncağı tutar.
 • Biberonunu tanır. Gördüğünde istediğini belirten hareketler yapar.
 • Kendi ellerinin hareketini izler, parmaklarıyla oynar.
 • Değişik seslere değişik tepkiler verir. Gürültüde ağlar vb.
 • İnsan yüzüne ilgisi çok artmıştır. Yabancıları ayırt eder.
 • Yüzüne 15-30 cm uzakta sağa-sola hareket ettirilen bir nesneyi 180 derece izler.
 • Sesin kaynağını kafasını çevirerek bulmaya çalışır.
 • İlginç etki yaratan rastlantısal bir etkinliği yineler. Örneğin; kazara mama sandalyesine çarpıp ses çıkaran oyuncağını daha sonra ses çıkarması için isteyerek çarpar.
 • Hareket eden bir nesnenin az önce gözden kaybolduğu yere bakar.
 • Bazen uzaktaki oyuncağa, nesneye uzanır.
 • Aynadaki görüntüsüne ilgi gösterir, aynaya doğru yaklaşmak, dokunmak ister. (Cirhinlioğlu, 2001, s.87,88)

Psikomotor Gelişim 3 – 6 Ay

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Sırtüstü konumda, başı ortada tutarak yatmayı sever.
 • Kollar ve bacaklar daha kolay bükülür ve hareketler daha düzenlidir.
 • Kollarını simetrik olarak sallar, eller gevşekçe açılır sarkıtılır.
 • Ellerini yanlardan ortaya getirip göğüs ve çene üstünde birleştirir.
 • Bacaklarını sırayla, birbiri ardından veya zaman zaman her ikisini birlikte uzatarak tüm gücüyle tekme atar.
 • Oturur konuma çekildiğinde, baş çok az geride kalır ya da hiç kalmaz.
 • Karından kavrayıp havada tutulduğunda baş belirgin biçimde gövdeden daha yukarıda tutulur, kalça ve omuzlar gerilir.
 • Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda dizlerini gevşetip büker. (Yavuzer, 1998, s.43, 45)
 • Sert zemine yüzükoyun yatırıldığında başını ve göğsünü kaldırır.
 • Koltuk altlarında desteklendiğinde adım atar.
 • Nesnelere uzanır ama yakalayamaz.
 • Eline verilen nesneleri tutsa bile bir süre sonra düşürür.
 • Sırt üstü yatarken başını kaldırır.
 • Destek verildiğinde oturmaya çabalar. (Demiral, 1995, s.15-16)
 • Başını gövde ekseninde dimdik tutar.
 • Kol ve bacağını hareket ettirir.
 • Kalçalarını, hareket ettirerek yüzükoyun yatarken dönebilir.
 • Yüzükoyun yatarken başı ve göğsünü kaldırır.
 • Destekle bir dakika oturabilir.
 • Kollarına dayanarak doğrulabilir. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.70-71)
 • Sırtüstü yatarken, eline verilen çıngırağı tutar ve sallar.
 • Uzatılan bir kalemi yakalar ve tutar.
 • Yattığı yerde yuvarlanıp ters dönebilir.
 • Ulaşabileceği oyuncağı alır. (Yörükoğlu, 1998, s.35-36)
 • Nesneleri yakalayamaz.
 • Ellerini inceler.
 • Gözlerinin önünden gezdirilen bir nesneyi başını çevirerek her yönde izler.
 • Gözleriyle sesin geldiği yöne bakar.
 • Çevresini tanımakta ellerini de kullanır.
 • Eline verilen ses çıkaran oyuncaklara bakar ve bu oyuncakları sallayarak oynatabilir.
 • Sırt üstü yatırıldığında başını kaldırıp yana dönebilir.
 • Yüzükoyun yatarken ağırlığını kollarına vererek başını 90 derece kaldırabilir. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.70-71)
 • Kollarının altından tutulduğunda ağırlığını bacaklarına verir. (M:E:B: 1997, s.45, 59)
 • Gördüğü şeylere uzanır ve onları bir süre elinde tutabilir.
 • Eline aldığı nesneleri sallar.
 • Başını tam anlamıyla dik tutar.
 • Kucağa oturur.
 • Kendini öne arkaya ittirir.
 • Nesneleri avucu ile yakalar ve bunları ağzına götürür. (Demiral, 1995, s.15-16)
 • Destekle oturabilir.
 • Görsel alanı içinde nesneleri takip eder.
 • Gözlerini uzak ve yakındaki nesne üzerine sabitleyebilir.
 • Ellerini daha iyi kullanır.
 • Kaba tutma hakimdir.
 • Avuç içi, başparmak ve diğer parmaklarla nesneleri yakalar ve bir süre elinde tutabilir.
 • Elindeki nesneyi sık sık düşürür.
 • Nesnelere koluyla vurabilir.
 • Destekle emekleme denemesi yapar.
 • Kendini öne arkaya itebilir.
 • Yuvarlanarak yüzükoyun pozisyonda sırt üstü pozisyona istekli olarak döner.
 • Kollarının altından desteklenirse, ayakta durabilir.
 • Kendisine uzatılan nesneyi yakalar.
 • Nesneyi tek eliyle tutabilir.
 • İstekli kavrama yetisi gelişir. (Aral, Bulut, Çimen, Baran, 2000, s.70-71)
 • Kucağa alındığında ve yüzüstü yatırıldığında başını kaldırabilir.
 • Elleriyle oynar.
 • Çıngırağını daha uzun süreli kavrayabilir.
 • Yakınındaki nesneleri kavrayabilir. (4. Ay)
 • Uzaktaki nesneleri yakalayabilmek için hamleler yapar.
 • Otururken başını düşürmeden tutabilir.
 • Uzaktaki nesneleri yakalayabilir.
 • Eline verilen nesnelerle oynar.
 • Yüzüstü yatarken sırtüstüne dönebilir. (populermedikal.com)
 • Tuttuğu küçük nesneleri etrafa atar.
 • Kollarının yetişemediği yerdeki oyuncağı, uzanarak yakalar. (Cankırılı, 1990, s.55, 56)
 • Kendi kendine bisküvi yer. (M.E.B. 1997)