Dil Gelişimi 0 – 3 Ay

DİL GELİŞİMİ

 • İlk iki haftada ağlama düzensiz aralıklarla görülür ve çoğu kez uyku gereksiniminden kaynaklanır.
 • haftadan itibaren daha az görülür. (Yavuzer, 1997, s.37)
 • Çıkardığı sesler onun ihtiyaç ve isteklerinin göstergesidir.
 • S, K, G gibi yumuşak damak ve gırtlak sesleri çıkarırlar.
 • Konuşmaları duymak için susabilirler.
 • Bazı sesleri (U, O, A) uzatabilirler. (Çocuk Gelişimi-1, s.132, 133)

Psikososyal Gelişim 0 – 3 Ay

PSİKOSOSYAL GELİŞİM

 • Beslenmediği veya ilgilenilmediği zamanlarda çoğunlukla uyur.
 • Yüz ifadesi hala belirsiz, anlaşılmaz olmakla birlikte, giderek daha çok anlam taşımaya başlar.
 • Yakınında konuşan kişinin yüzüne dikkatle bakabilmek için ona doğru döner.
 • Kucağa alındığında ve kendisi ile konuşulduğunda ağlamayı keser.
 • Yüzlere dikkat eder, ilgi gösterir.
 • Eller genelde kapalı durur; ama açılırsa, avuç içine dokunulduğunda parmağı sıkıca kavrar.
 • Bebek kucakta taşınırken ve yıkanıp giydirilirken, anne bebeğin başını desteklemelidir.
 • Her günkü yıkanma ve giyinme alışkanlıklarını pasifçe kabulleniş, yavaş yavaş yerini yeni yeni gelişen bilinçliliğe ve tepki vermeye bırakır. (Yavuzer, 1997, s.35,36)
 • Tanıdık yüzlere gülümser. (Yörükoğlu, 1998, s.35)
 • Konuşulduğunda gülümser.
 • Kendi kendine sesli güler. (M.E.B. 1997, s.45)
 • Hoşuna giden durumlarda gülümser ve tatlı mırıldanma sesleri çıkartır.
 • Sevildiğini hissettiğinde gevşer rahatlar.
 • Huzursuz olduğunda kasılır. (Demiral, 1995, s.22)
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında şaşırıp ürker.
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında kasılır, kıpırdamadan durur, titrer.
 • Beklenmedik yüksek sesler karşısında gözlerini kırpıştırır, kısar, kol ve bacaklarını uzatır.
 • Baş ve gözlerini ses kaynağına çevirebilir.
 • Acıktığında ya da huzursuz olduğunda olanca gücüyle ağlar. (Yavuzer, 1998, s.34, 35)

Bilişsel Gelişim 0 -3 Ay

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Zorunlu algılardan çok seçici algıları yansıtmaya başlar. (Aral, Bulut, çimen, Baran, 2001, s.91)
 • Birinci ayın sonuna doğru bebek elini ağzına götürür ve başparmağını emer.
 • Ağız tepkileri el tepkileriyle kaynaşmıştır. (Yavuzer, 1997, s.37)
 • Göz bebekleri ışığa duyarlıdır.
 • 30 cm. uzaklıktan küçük bir cep fenerini gözleriyle kısa bir süre takip edebilir.
 • Görüş alanı içinde yüze 15-25 cm.uzaklıkta küçük bir top hafifçe sallandırıldığı zaman bakışlarını topa yöneltip yoğunlaştırabilir.
 • Görsel uyarıcılar arasından en çok insan yüzüne, yüz içinde de göze bakar. (Yavuzer, 1998, s.32,33,37)
 • Çıngırak veya zil sesine tepki gösterir.
 • Bakışlarını yanında gelen kişi üzerinde tutar.
 • Oda içinde dolaşan bir kimseyi izler. (Yörükoğlu, 1998, s.35)
 • Parlak renkli nesneyi izler.
 • Kendisiyle konuşan kişiye tepki verebilir. (M.E.B. 1997, s.45-55)
 • Zil ve çıngırak sesini takip eder.
 • İnsan yüzüne gülümser. (Cankırılı, 1990, s.55)
 • Çevresindeki dünyayı görsel olarak keşfeder.
 • Annesini tanır. (Fişek, Yıldırım, 1983, s.20)
 • Işık ve sese yanıt verir.
 • Dikkat çeken cismi izleyebilir. (www.sagligim.cjb.net)
 • Görsel olarak geometrik örüntüleri renge, parlaklığa, büyüklüğe yeğler.
 • Belirli bir zamanda bir tek duyu hareket şeması; kombinasyon yok.
 • Nesneyi döngüsel örüntüde izler.
 • Kaldırılma beklentisi gösterir. (Gande, Gardiner, s.167)
 • Tatlı, ekşi, tuzlu, acı besinleri ayırt edebilir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.62)

Psikomotor Gelişimi 0 – 3 Ay

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Doğduğunda bebeğin bedeni üzerinde hiçbir denetimi yoktur.
 • Duruş şekilleri daha çok vücutlarına göre daha büyük olan kafalarının durumuna göre pozisyon alır.
 • Kas kontrolü kafadan başlayarak aşağıya doğru iner.
 • İlk haftalarda bebekte emekleme veya yürümeyi andıran ve birkaç gün içinde kaybolan bazı refleksler görülür.
 • Güçlü bir tutma refleksi vardır.
 • Bebek avuç içine konan parmağı sımsıkı sarar.
 • Ayrıca emme, yutkunma, öksürme, göz kırpma, ağlama, kaka ve çiş yapma gibi bir dizi otomatik refleksler de vardır.
 • Bebekte doğduğu ilk haftalarda kolunu, bacaklarını oynatma, karnını çekme, başını sağa sola oynatma gibi denetimsiz olarak rastgele yapılan genel beden hareketleri görülür.
 • Sırtüstü yatarken kollarından tutup kaldırınca baş geriye düşer. (Cirhinlioğlu, 2001, s.59)
 • Gövdesinden tutularak yüzüstü kaldırılınca baş öne düşer. (www.populermedikal.com)
 • ayın sonuna doğru bebeğin ilk denetimli hareketleri başlar. (Cirhinlioğlu, 2001, s.59)
 • Göğüs üzeri yatırıldığında ara sıra başını titreterek-kaldırıp dik tutabilir. (Cankırılı, 1990, s.55)
 • Yüzükoyun yatarken başını yerden 45 derece kaldırır.
 • Kucağa alındığında başını yaklaşık 5 saniye dik tutar. (M.E.B. 1997, s.45,56)
 • Yüzükoyun yatarken başını bir yönden diğerine çevirir tanıdık seslere yönelir. (Cirhinlioğlu, 2001, s.59)
 • Sırtüstü yatar durumdayken başını yana devirir.
 • Hareketsiz durumda ya da uyku sırasında eller kapalı parmaklar ise kıvrılmıştır.
 • Kol ve bacakların uzatılmasıyla gerçekleştirilen hareketlerde el ve ayak parmakları yelpaze gibi açılarak aralanır.
 • Yanağa veya ağız kenarına dokunulduğunda, başını aynı yana çevirip parmağını emmeye çalışır.
 • Kulak hafifçe ovulduğunda başını diğer yöne çevirir.
 • Beşikten kaldırılınca baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer.
 • Oturur konumda tutulursa sırt tam bir eğri oluşturur.
 • Yüzükoyun konumda, baş hemen yana çevrilir.
 • Sert bir zeminde ayakta durdurulduğunda ayaklarını yere basar. (Yavuzer, 1998, s.29,30,31)
 • Ellerini birleştirebilir.
 • Çıngırak sapını kavrar. (M.E.B. 1997, s.45,56)
 • Ellerini yumruk yapar.
 • Ellerini göz ve ağız alanına getirir. (Cirhinlioğlu, 2001, s.60)
 • Arkasına yastık konduğu zaman bir müddet dik oturabilir.
 • Göğüs üzeri yatırıldığında başını daha rahat kaldırıp dik tutabilir. (Cankırılı, 1990, s.55)
 • Yüzükoyun yatarken göğsünü kaldırır.
 • Sırtüstü yatarken kollarından tutup kaldırınca başını dik tutar. (2. ay)
 • Hareket eden nesne ve insanları gözleriyle izler. (Cirhinlioğlu, 2001, s.60)
 • Karın üstü yatırıldığında baş ve omuzlarını kaldırır. (Yörükoğlu, 1998, s.35)
 • Başını kaldırmayı ve daha sonra havada tutmayı öğrenir.
 • Tutma gibi asal refleksleri uyarlar eline yerleştirilen bir nesneyi tutar.
 • Gözleriyle hareket eden bir nesneyi izlemeyi, bir yüze bakmayı ve gülümsemeyle tepki göstermeyi öğrenir.
 • Sese ve gürültüye tepki gösterir. (Çocuk Gelişimi Fişek, Yıldırım, 1983, s.20)