Duygusal Gelişimi 5 – 6 Yaş

DUYGUSAL GELİŞİMİ

 • Mantıklı, kontrollü, bağımsız hareket edebilir.
 • Kendi arkadaşlarını kendi seçebilir.
 • Küçük grup oyunları oynamayı sever.
 • Yetişkin giysileri giymekten çok hoşlanır.
 • Evcilik oynamayı çok sever.
 • Yapamadığı şeyler için yetişkinden yardım ister.
 • Kendisiyle ilgili kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını belli eder.
 • Yemek zamanı sohbetlerine katılmyı sever.
 • Üzüntü içinde olan arkadaşlarına sempati gösterip yardım edebilir.
 • Mantık dışı korkuları olabilir.
 • Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine çok önem verir.
 • Kendi hakkını koruyabilir.
 • Sakin ve sessiz durmaktan hoşlanmaz.
 • Zaman zaman alıngan olabilir.
 • Tenkitlerden hiç hoşlanmaz (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını değerlendirme El Kitabı, kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.43-45-46-49)
 • Kendisi giyinir, soyunur, kalemle üçgen gibi bazı şekiller ve resimler çizebilir.
 • Korkuları azalmıştır.
 • Grup oyunlarını tercih eder.
 • Annesine yardımdan zevk duyar.
 • Bellek de gelişmiştir. (Bilir Şule, Ana ve Çocuk Sağlığı, Alkım Kitapçılık Yayın, Ankara, s.143)
 • Dikkat süresi 10-15 dakikadır.
 • Masal dinlemeyi sever.
 • Öz-yönelim hala yoğun olmakla birlikte, başkalarının varlığına ve haklarına bilinçlenmeye başlamıştır. (http://www.ogretmenlersitesi.com) s.5-11
 • Kaybetmekten hiç hoşlanmadığı halde, sürekli olarak yarışmalı, çekişmeli oyunları yeğler.
 • Kartlarda oynanan çeşitli zeka oyunları yönelir ve oyun içinde harfler çizmeyi, adını yazmayı ve sayı saymayı öğrenmek ister.
 • Tek başına oynamaktan ya da bir yetişkine yakın bir yerde oynamaktan hoşlanır.
 • Bedensel etkinlikler yoğunluk kazanır, çocuk kaslarını, özellikle açık hava etkinliklerinden büyük bir kıvraklıkla kullanır, paten kayar, ip atlar, oyuncakları iter, çeker, salıncakta sallanır, hoplar, zıplar, atlar. Ancak tüm bunları yaparken bir önceki yaşa oranla çok daha sakindir. (Sukan Zafer; okul Öncesi Etkinlikleri, MEB Devlet Kitapları MEB Basımevi, İstanbul 1993, 2. Basım, s.10)
 • Hayat doludur.
 • Başladığı her işi bitirmeli, her oyunu kazanmalı, her şeyin en iyisine sahip olmayı ister, aksi halde ağlar.
 • İnatçıdırlar ve her şeyi isterler. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Press Ltd, New York & Landon, s.C15)
 • Ezbere şiir okumaktan ya da çocuk şarkıları, çeşit çeşit tekerlemeler söylemekten hoşlanır.
 • Kendine öykü okunması veya anlatılması çok hoşuna gider, sonradan kendi başına öykü tam ayrıntılarıyla oyununda canlandırır.
 • Şaka, fıkra, bilmece ve tekerleme gibi söz oyunlarından zevk alır.
 • Genelde daha aklı başında ve bağımsızdır.
 • Daha kontrollü ve duyarlı bir yaklaşım içindedir. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Aşırı gerilim daha az görülür. Çoğunlukla her çocukta bir tip huzursuzluk giderici yöntem izlenir.
 • Genel bir huzursuzluktur, sakarlık.
 • Öfke nöbetlerine dönüş.
 • Çevresindekilere alaycı mimikler yapma.
 • Bencil ve kavgacı olabilir. Bir şeye kızdığı zaman onun sorumlusu olarak annesini görür ve hıncını ondan almaya çalışır.
 • İstekleri hiç bitmez. İstekleri, çoğunlukla ille de o anda olmasını istediği şeylerdir. Her şeyin istediği anda ve istediği biçimde gerçekleştirilmesini bekler.
 • Fırtınalı ve duygusal bir yaştır. (Doç. Dr. Fişek Okaman Güler, Sükan Zafer, Çocuğunuz ve Siz, Devlet Kitapları Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983 s.82-83)

Sosyal Gelişimi 5 – 6 Yaş

SOSYAL GELİŞİMİ

 • Şaka yapar.
 • Telefonu düzgün olarak cevaplar.
 • “Edilebilirdi, ecekti” ifadelerini kullanır.
 • Teke tek ilişkiyi grup ilişkilerine yeğler. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986,s.14-15)
 • Yemek yerken kurallara uymak istemez.
 • Çok konuşur, yemek döker, ağzını çok doldurur.
 • Sürekli kıpırdar, rahat oturmaz, yere düşer, yemeği ağırdan alır, oyalanır. (Fişek Okman Güler, Sukan Zafer, Çocuğunuz ve Siz, MEB Devlet Kitapları, MEB Basımevi, İstanbul 1983, s.100-101)
 • Yarışmalı oyunlara katılımlara başlar.
 • Kurallara uyar.
 • Ev işlerine yardım etmek ister. (Milupa Broşürü)
 • Düzenli ve temiz olması gerektiğini kavrayabilir ancak yine de sürekli olarak anımsatılmalıdır.
 • Grup oyunlarını tercih eder.
 • Ev dışında daha mutlu olur.
 • Yetişkinler ve kendinden büyükler yerine yaşıtlarıyla birlikte olmaktan hoşlanır.
 • Saati ve saatin günlük programla ilişkisini anlayabilir. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Arkadaşlarıyla işbirliği yapar. Kendi yaşıtlarıyal birlikte olmaktan hoşlanır.
 • Oyundan kurallara uyar. Dürüst olunması gerektiğini anlar.
 • Saat kavramı gelişmiştir.
 • Sorumluluk yüklenmeyi sever. (Yavuzer Haluk, Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul Şubat 2000, s.206-207)
 • Masada çatalını ve bıçağını kullanabilir.
 • Masadayken daha düzgün davranması beklenir. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Press Ltd, New York & Landon, s.C121-124)
 • Bir oyun için gerekli kuralları anlayabilir ve o kurallara uyabilir.
 • Günlük programın başlangıç ve bitiş zamanını anlayabilir.
 • Basit alışveriş işlerini yapabilir.
 • Yetişkin rollerini taklit edebilir.
 • Basit aletler kullanarak yapı, inşaat oyuncakları ile oyunlar planlayıp oynayabilir.
 • Sorumluluk alır ve aldığı sorumluluğu yerine getirir.
 • Elbiselerini ıslatmadan elini yüzünü yıkayıp kurulayabilir.
 • Saçlarını tarayıp, dişlerini fırçalayabilir.
 • Karşıdan karşıya emniyetli bir şekilde geçebilir.
 • İnsanların yaşamak ve sağlıklı kalabilmek için nelere ihtiyacı olduğunu bilir ve isimlendirebilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.43-45-46-49)
 • Yarışmayı gerektiren grup oyunları oynar.

Hangi eşyaların hangi dükkanlarda satıldığını bilebilir. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-Pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul 1983, s.80)

Bilşsel Gelişim 5 – 6 Yaş

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Resimleri gölgesi ile eşleştirebilir.
 • 12 parça verildiğinde, 10 parçalık bir bilmeceyi tamamlayabilir ve işe yaramayan iki taneyi ayırabilir.
 • 5-2 değişik ses arasından aynı ve farklı olan sesi seçebilir.
 • Görmese bile tanıdığı bazı sesleri tanıyabilir.
 • Gözlerin kapalıyken 1-3 metrede yapılan bir gürültünün yönünü (uzak, yakın, ön, arka, yan vs) ayırt edebilir.
 • Dokunarak soğuk, sıcak, ılık nesneleri ayırt edebilir.
 • Görmeden dokunarak kumaşların özelliklerini tanıyarak eşleştirebilir.
 • Bir nesne iki eşit parçaya bölünürse, ortaya kaç parçanın çıktığını söyleyebilir.
 • 20’ye kadar olan nesneleri sayabilir.
 • Özellikleri belirtildiğinde seçilmesi gereken sayıda nesneler seçebilir.
 • 2 yarımdan ve 4 çeyrek parçadan bir bütün oluşturabilir.
 • Dakika belirtmeden saati söyleyebilir.
 • Bir günü sabah, öğle ve akşam olarak algılayabilir.
 • Karışık olarak verilen 1’den 10’a kadar olan rakamları sıraya dizebilir.
 • 1’den 10’a kadar olan sayılarla ilgili toplama işlemi yapabilir.
 • 1’den 10’a kadar olan sayılarla ilgili çıkarma işlemi yapabilir.
 • Daire, kare, üçgen dikdörtgen ve eşkenar dörtgeni tanıyıp isimlendirebilir.
 • Anlatılan bir öyküdeki detayları hatırlayabilir.
 • Zıt anlamlı kelimeleri söyleyebilir.
 • Sağını ve solunu bilir.
 • Kurşun kalem ve boya kaleminin ne yönden benzer ve farklı olduğunu anlatabilir.
 • Gece ile gündüzü ayırabilir.
 • Zıt olan resimleri eşleştirebilir.
 • En az ve en çoğun anlamını bilir.
 • Nesneleri büyüklük, genişlik ve uzunluklarına göre sınıflandırabilir.
 • Ağırlıkları tahmin edebilir.
 • Örnekle aynı dizilişte olan nesne kümelerini taklit edebilir. (Bumin Ayşin, Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara, s.43-45-46-49)
 • Okuma-yazma ve sayma becerilerini kullanmaya başlar.
 • Kendi gördüğü veya yaptığı şeyleri öğrenir. Yetişkinler gibi soyut düşünemez. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Press Ltd, New York & Landon, s.C21-24)
 • 5 dakika süreyle kımıldamadan oturabilir.
 • Çoğu sayı ve harfi bilir.
 • Zamanı anlamaya başlar.
 • Oyun küplerinden evler, arabalar vb. ypar.
 • 15 parçalık bir bulmacayı yapabilir. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986, s.13-14)
 • Bir resimdeki yanlış kısımları bulur.
 • Paraları tanır.

Birbiri ile ilişkili bir olayı anlatan 3 resmi uygun biçimde sıralar. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul 1983, s.80)

Psikomotor Gelişimi 5 – 6 Yaş

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Tek ayağının üzerinde 10 sn durabilir.
 • Sözel yönlendirmelere göre değişik hızlarda yürüyebilir.
 • Sözel yönlendirmelere göre değişik yönlere doğru yürüyebilir.
 • 5 kez üst üstü sekerek sıçrama hareketi yapabilir.
 • Çift ayağıyla ileri doğru 2 metre kadar sıçrama hareketi yapabilir.
 • Öne doğru takla atabilir.
 • Parmak uçlarına basarak 2 metre kadar kasma hareketi yapabilir.
 • 5 kez üst üste eğilerek dizini büküp kalkabilir.
 • Arkadaşları ip çevirirken en az 3 kez sıçrama hareketi yaparak ip atlayabilir.
 • Ayakları tutulduğunda ellerinin üzerinde 2 metre kadar yürüyebilir.
 • Her iki eliyle de bir nesneyi veya bir eli kuvvetle sıkabilir.
 • Tek ayağının üzerinde sıçrama hareketi yapabilir.
 • İki elini de kullanarak küçük bir topu (çap, 6 cm büyüklükteki) yere vurabilir.
 • Hareket halindeki büyük bir topa (çapı 2 cm büyüklükteki) tekme vurarak 2 metre ileri doğru atabilir.
 • Müzikli, dairesel oyunlar oynayabilir.
 • Basit bir müziğin tempo ve ritmine uyarak dans edebilir.
 • Koşarken yerden nesneleri toplayabilir.
 • Zıplayan bir topu yakalayabilir.
 • Bakarak ayakkabı bağcığıyla bir kalemin etrafına tek bir düğüm atabilir.
 • 20 saniye içinde 10 adet nohutu bir kutuya atabilir.
 • Anahtarla kapı kilidini açabilir.
 • Modele bakarak veya sözel olarak ifade edildiğinde bir üçgen resmi çizebilir.
 • Kapı, penceresi ve bacası olan bir ev resmi çizebilir.
 • Nokta nokta verilen bir resmin noktalarını birleştirebilir.
 • 6 kısımlı bir adam resmi çizebilir.
 • Eksik çizilmiş bir dam resminin eksik kısımlarını tamamlayabilir.
 • Söylendiğinde eksi, yuvarlak, artı, kare, üçgen, dikdörtgen çizgilerini çizebilir.
 • 1’den 10’a kadar olan rakamları kopya edebilir.
 • Dikey, ytay, eğri, eğik, çizgiler çizebilir.
 • Şekillerin sınırını taşırmadan boyayabilir.
 • Basit labirent bulmacaları tamamlayabilir.
 • Yardım görmeden bir kağıdı 20 cm kadar kesebilir.
 • Bir kağıdı 4’e katlayabilir.
 • Gösterildiğinde bir kareyi üçgen şeklinde katlayabilir.
 • Bir kavanozun kapağını açıp kapayabilir.
 • Tahta çekiç ile tahtaya çivi çakabilir.
 • Yoğurma maddeleriyle 2-3 parçadan oluşan şekiller oluşturabilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.63-66-67-70)
 • Tek aya üzerinde zıplayabilir.
 • Alçak engellerden atlayabilir. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Prees Ltd., New York & Landon, s.C15)
 • Takla atmayı öğrenir.
 • İki bacağını kullanarak merdiven iner.
 • Makas kullanır.
 • Sekmeyi öğrenir.
 • Küplerle basamaklar yapar. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986, s.14-15)
 • İnce bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir.
 • Ayak değiştirerek sıçrayabilir.
 • Hareketleri müziğin ritmine uygundur.
 • Dizlerini bükmeden önce eğilip parmak uçlarına dokunabilir.
 • Büyük gözlü iğnelere ipliği kendi başına geçirir ve gerçek anlamda (birkaç ilmik) dikiş dikebilir.
 • Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemleri ve boya fırçalarını ustaca kullanabilir. (www.mynet.com. çocuk gelişimi)

Sosyal Gelişimi 4 – 5 Yaş

SOSYAL GELİŞİM

 • Grup oyunları oynayabilir.
 • Verilen kurallara uyabilir.
 • Yetişkinleri taklit edebilir.
 • Oyunlarda cinsiyet ayrımı yapabilir.
 • Başkalarının görüşlerini alabilir.
 • Grup içinde işbirliği yapabilir.
 • Eşyalarını paylaşabilir.
 • Burnu akınca burnunu mendil ile silebilir.
 • Hapşırınca eliyle ağzını kapayabilir.
 • Kamış kullanarak içecekleri içebilir.
 • Becerikli bir şekilde giysilerini giyip, çıkarabilir.
 • Ayakkabı bağcığını bağlayabilir.
 • Giysilerinin önünü ve arkasını ayırt edebilir.
 • Küçük düğmeli giysilerini kapayarak giyebilir.
 • Çıt çıt, kopça, kemer, ayakkabı tokalarını açıp kapayabilir.
 • Dişlerini fırçalayabilir.
 • Yakın çevresinde yalnız başına bağımsızca gezinebilir.
 • Eşyalarını toplayıp, ufak tefek işlerde, büyüklerine yardım edebilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Alıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.56-58)
 • Arkadaşlarını kendisi seçer.
 • Oyunlar icat eder.
 • Günlük kişisel işleriyle uğraşır. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Prees Ltd., New York & Landon, s.C15)
 • İsteklerine karşı gelindiğinde, yetişkinlere uygunsuzca, kaba bir üslupla konuşabilir ve oyun arkadaşlarıyla kavga edebilir.
 • Evin dışında işe yarar her türlü malzemeyle bir şeyler üretmeye, oluşturmaya çalışarak yaratıcılığını sergiler.
 • Dramatik oyunu ve çeşitli giysiler giyip kılıktan kılığa girmeyi çok sever, sıklıkla bu oyunları oynamayı tercih eder. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Birisinin denetiminde tuvaletini yapar.
 • Her şeyi yardımsız yapmayı ister.
 • Başka çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanır. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986, s.13-14)
 • Genelde kendi isteğiyle hareket eder.
 • Konuşmalarında ve etkinliklerinde mizah anlayışını sergiler.
 • Dramatik oyunları çok sever ve sık sık oynar.
 • Evin dışında eline geçen her türlü işe yarar malzeme ile bir şeyler yaratmaya çalışır.
 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana ilişkin değerlendirme yapabilir (Yavuzer Haluk, Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul Şubat 2000, s.206-207)
 • Deneyerek, yanılarak sabır gerektiren oyunlar oynar.
 • Oyun kurallarına uyar. Eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenebilir.

Ortak oyunda arkadaşları ile yarışır. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-Pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul, 1983, s.80)

Duygusal Gelişimi 4 – 5 Yaş

DUYGUSAL GELİŞİM

 • Engellenirse inat edip direnebilir.
 • İlgi çekmek için dramatik gösterilerde bulunabilir.
 • Başkalarına yardım etmeyi sever.
 • Zaman zaman saldırgan davranışlarda bulunabilir.
 • Sevdiği kişileri paylaşmayabilir.
 • Hakkını savunabilir.
 • Duygularını ifade edip paylaşabilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.56-58)
 • Grup oyunlarından zevk alır.
 • Resimli kitaplardan hoşlanır. (Bilir Şule, Ana ve Çocuk Sağlığı, Alkım Kitapçılık Yayıncılık, 5. Basım, Ankara, 1995, s.143)
 • Yaptığı işin görülüp beğenilmesini ister.
 • Benlik kavramı iyice gelişmiştir.
 • Özdeşleşmek üzere seçtiği birey gibi hareket etmeye uğraş gösterir. (http://ww.ogretmenlersitesi.com,s.5-11)
 • Yakın geçmişteki olayları, olup bitenler arasında ilişki kurarak anlatabilir.
 • Nesneleri ismini söylediği nesneye dokunup nesne-sözcük arasında birebir eşleme yapabilir.
 • Genelde çok daha bağımsız ve oldukça inatçıdır, kendi isteğiyle hareket eder.
 • Uygunsuz sözlerden, ifadelerden ve argodan hoşlanır. (www.mynet.com çocuk gelişimi)
 • Uyumlu bir şekilde oynar ama hala bencildir.
 • Başka çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanır.
 • Önceden kestirilemeyen ruh halleri vardır. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986, s.13-14)
 • Daha özgür, mantıklı ve tertiplidir.
 • Daha eleştirir.
 • Başladığı işi bitirmek ister.
 • Çevresindeki ve ailedeki rolünün farkına varır.
 • Hayvanları ve daha küçük çocukları korur. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Prees Ltd., New York & Landon, s.C21)
 • Değişken ve kaypaktır.
 • Kaba hayal gücüyle bir kaplumbağayı bir hortum şeklinde çizebildiği gibi, bir hortumu da file dönüştürebilir.
 • Resim yapmaya başlamadan önce kafasında belirgin bir şey vardır. Yaptığı şeyin içeriği mantıklıdır.
 • Kendi kendini kritik eder.
 • “Bir at resmi çizmek istiyorum, ama bilmiyorum” diyebilir.
 • Kendi kendine yeter, sosyaldir, kendinden emindir.
 • Şekilci ve uyumludur, rahat ve ciddidir, dikkatli ve kararlıdır, nazik bir dosttur. (Yavuzer Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 19. Basım İstanbul, s.112-113)

Dil Gelişimi 4 – 5 Yaş

DİL GELİŞİMİ

 • Özellikleri belirtildiğinde vücudun kısımlarını gösterebilir.
 • Resimleri mantıklı bir şekilde açıklayabilir.
 • Tek başına 3-4 mısralık basit şarkıları söyleyebilir.
 • Düzgün ve tam cümleler kurabilir.
 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanlara doğru olarak kullanabilir.
 • 18 adet değişik nesne resminden 4 tanesinin ismini söyleyebilir.
 • Yakın zamanda yaşanmış olayları anlatıp, olaylar arasında ilişki kurabilir.
 • Ev adresini söyleyebilir.
 • Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir.
 • Kelimelerin anlamlarını merak ederek ne olduğunu sorabilir.
 • Gerçekleri hayallerle karıştırarak hikayeler anlatabilir.
 • Artık konuşmalarında bebeksi konuşmalara yer vermez veya çok az konuşur. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.52-54)
 • Konuşması dilbilgisi kurallarına uyar ve tümüyle anlaşılabilir bir hale gelmiştir.
 • Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var olanla düş ürününü zaman zman karıştırarak anlatır. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Konuşurken “Yapar mıydınız?”, “Yapabilir misiniz?” gibi sözel ifadeleri kullanır.
 • Resimli ipucu olmadan bildiği hikayeleri anlatır.
 • Bir sesin yüksek mi alçak mı olduğunu söyler. (Bal Servet, Güven Nergis, Dil Gelişimi ve Eğitimi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2000, s.149)
 • Ardarda söylenen üç işi yapar.
 • Dili kullanma yeteneği gelişmiştir.
 • 12 heceli bir cümleyi rahatlıkla tekrar edebilir. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul, 1983, s.79-80)

Bilişsel Gelişim 4 – 5 Yaş

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 • Özellikleri belirtildiğinde iki ve üç boyutlu nesneler seçebilir.
 • 4 seçenekten istenilen rengi seçebilir.
 • 6 rengi isimlendirebilir.
 • 6 rengi genelleyebilir.
 • 8 parçalı eşleştirme kartlarını seçip, düzenleyip eşleştirebilir.
 • Orijinal resim ile aynı resmin gölgesini eşleştirebilir.
 • Sayıları ezberleyebilir.
 • 1’den 5’e kadar olan nesneleri, dokunarak sayabilir.
 • 5’e kadar olan sayı kümelerini ve sayıları eşleştirebilir.
 • 6 adet bloğu büyüklük sırasına göre dizebilir.
 • Nesneleri görmeden dokunarak tanımlayabilir.
 • Yer ve mekan ilişkisi gösteren kelimeleri anlar ve eylem şeklinde gösterebilir.
 • Resimlerde gördüğü benzerlikleri farklılıkları ayırıp, gösterebilir.
 • Üç resmin bir özelliğe göre karşılaştırmasını yapabilir.
 • Bir özelliğe göre nesneleri gruplayabilir.
 • Zıt anlamlı kelimeleri anlayabilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılı, Ankara 1996, s.50-52-55)
 • Yakın geçmişteki olayları, olup bitenler arasında ilişki kurarak anlatabilir.
 • Nesneleri ismini söylediği nesneye dokunup nesne-sözcük arasında birebir eşleme yapabilir.
 • Şakalardan, fıkralardan zevk alır. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)
 • Olaylarla zamanı birleştirmeye başlamıştır.
 • Sabah ve akşamı bilir.
 • Televizyonda izlediği dizinin zamanını hatırlamaya başlar.
 • Bilgi toplayıcı sorular sorar.
 • Eksik eşya resimlerini tamamlayabilir. (http://www.ogretmenlersitesi.com) s.5-11

Psikomotor Gelişimi 4 – 5 Yaş

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Yerde duran nesneleri dizlerini bükmeden alabilir.
 • Tek ayağının üzerinde 8 sn durabilir.
 • Bir denge tahtası üzerinde yürüyebilir.
 • Parmak ucuna basarak koşabilir.
 • Tek yağışla sıçrama hareketi yapabilir.
 • Çift ayakla 30-50 cm ileri doğru atlayabilir.
 • Tek ayakla 10 kez ileri doğru sıçrayabilir.
 • İleri doğru adımlama yapabilir.
 • Kol ve bacaklarını birbiriyle zıt hareket ettirerek 8-10 metre ileri doğru koşablir.
 • Yardımsız 10 basamağı ayak değiştirerek çıkabilir.
 • 30 cm aralıklı basamakları olan duvar parmaklığına veya merdivene ayak değiştirerek tırmanabilir…
 • Ağaca tırmanabilir.
 • Bir oyuncağını çekerek keskin köşeleri dönebilir.
 • 5-3 metre kadar yengeç gibi yürüyebilir.
 • Ellerini kullanarak bir yere tutunup kendini yukarı doğru çene hizasında çekebilir.
 • Yerde yuvarlanan küçük boy topu (çap, 6 cm büyüklükteki) dirseklerini düz bir şekilde tutarak yakalayabilir.
 • Hareket halindeki büyük bir topu (çapı 20 cm büyüklükteki) ayağı ile durdurabilir.
 • 3-5 adet müzikli oyunlar oynayabilir.
 • Müziğe göre sekme, sıçrama hareketleri yapabilir. (Bumin Ayşin, 24-72 Aylıkken Neler Yapabilirim? Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.43-45-46-49)
 • Beden hareketlerini istediği gibi ustalıkla yönlendirebilir.
 • Merdivenlere ve ağaçlara tırmanabilir.
 • Topu atma, yakalama, zıplatma, tekmeyle vurma gibi becerileri içeren top oyunlarında ustalaşmıştır. (www.mynet.com.çocuk gelişimi)