Categories:

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Resimleri gölgesi ile eşleştirebilir.
 • 12 parça verildiğinde, 10 parçalık bir bilmeceyi tamamlayabilir ve işe yaramayan iki taneyi ayırabilir.
 • 5-2 değişik ses arasından aynı ve farklı olan sesi seçebilir.
 • Görmese bile tanıdığı bazı sesleri tanıyabilir.
 • Gözlerin kapalıyken 1-3 metrede yapılan bir gürültünün yönünü (uzak, yakın, ön, arka, yan vs) ayırt edebilir.
 • Dokunarak soğuk, sıcak, ılık nesneleri ayırt edebilir.
 • Görmeden dokunarak kumaşların özelliklerini tanıyarak eşleştirebilir.
 • Bir nesne iki eşit parçaya bölünürse, ortaya kaç parçanın çıktığını söyleyebilir.
 • 20’ye kadar olan nesneleri sayabilir.
 • Özellikleri belirtildiğinde seçilmesi gereken sayıda nesneler seçebilir.
 • 2 yarımdan ve 4 çeyrek parçadan bir bütün oluşturabilir.
 • Dakika belirtmeden saati söyleyebilir.
 • Bir günü sabah, öğle ve akşam olarak algılayabilir.
 • Karışık olarak verilen 1’den 10’a kadar olan rakamları sıraya dizebilir.
 • 1’den 10’a kadar olan sayılarla ilgili toplama işlemi yapabilir.
 • 1’den 10’a kadar olan sayılarla ilgili çıkarma işlemi yapabilir.
 • Daire, kare, üçgen dikdörtgen ve eşkenar dörtgeni tanıyıp isimlendirebilir.
 • Anlatılan bir öyküdeki detayları hatırlayabilir.
 • Zıt anlamlı kelimeleri söyleyebilir.
 • Sağını ve solunu bilir.
 • Kurşun kalem ve boya kaleminin ne yönden benzer ve farklı olduğunu anlatabilir.
 • Gece ile gündüzü ayırabilir.
 • Zıt olan resimleri eşleştirebilir.
 • En az ve en çoğun anlamını bilir.
 • Nesneleri büyüklük, genişlik ve uzunluklarına göre sınıflandırabilir.
 • Ağırlıkları tahmin edebilir.
 • Örnekle aynı dizilişte olan nesne kümelerini taklit edebilir. (Bumin Ayşin, Gelişim Basamaklarını Değerlendirme El Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara, s.43-45-46-49)
 • Okuma-yazma ve sayma becerilerini kullanmaya başlar.
 • Kendi gördüğü veya yaptığı şeyleri öğrenir. Yetişkinler gibi soyut düşünemez. (A Parent’s Manual, Child’s Body by the Diagram Group, Paddington Press Ltd, New York & Landon, s.C21-24)
 • 5 dakika süreyle kımıldamadan oturabilir.
 • Çoğu sayı ve harfi bilir.
 • Zamanı anlamaya başlar.
 • Oyun küplerinden evler, arabalar vb. ypar.
 • 15 parçalık bir bulmacayı yapabilir. (Sevimay Dilara, Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986, s.13-14)
 • Bir resimdeki yanlış kısımları bulur.
 • Paraları tanır.

Birbiri ile ilişkili bir olayı anlatan 3 resmi uygun biçimde sıralar. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul 1983, s.80)

Tags:

Comments are closed