Categories:

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 • Karışık resimleri anlamaya başlar.
 • Oyunlarda resim, resim eşleştirmeleri yapabilir. (Dönmez B. Necati, Abidoğlu Ülkü, Dinçer Çağlayan, Erdemir Nilay, Gümüşçü Şebnem, O. Ö. Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri, 2. Baskı, Sim Matbaacılık, Ankara 1997, s.59)
 • Dört seçenekli resimleri eşleştirir.
 • İpucu verildiği zaman bir nesneyi verir.
 • 8 parçalı boz yapıları tamamlayabilir.
 • Mekanik bir oyuncağı başkasından görmeden işletebilir.
 • Kategorilere göre nesneleri sınıflandırır.
 • İşlevlerine göre nesneleri işleştirir.
 • Renkleri 4 seçenek içinden seçer. (www.superonline.com-http://doktorhakan. hekim.net/osa/rs/ps6.htm/)
 • İki bağımsız emri yerine getirir (topu al, kitabı ver)
 • Nesnelerin benzer ve farklı olduğunu söyleyebilir (özelliklerine ve fonksiyonlarına göre)
 • Sesleri bir sıraya veya alet serisine göre tekrarlar (davula vurma, çıngırak sallama, çelik üçgene vurma)
 • Nesnelerin nasıl kullanıldığını söyler. (Bardakla ne yapılır)
 • Oluş sırasına göre iki olayı anlatır. (Bal Servet, Güven Nergis, Dil Gelişimi ve Eğitimi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2000, s.150)
 • Objeleri şekil ve renklerine göre gruplar.
 • Büyüklük ve sayıyla ilgili basit kavramları anlar.
 • Şiirleri ve şarkıları hatırlar. (Sevimay Dilara, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986)
 • Kırmızı, sıra, mavi gibi ana renkleri tanıyabilir.
 • 4-8 parçalık eşleştirme kartlarını eşleştirebilir.
 • 4-6 bul-yap tamamlayabilir.
 • Üç değişik şekli (daire, kare, üçgen) şekil tablosuna yerleştirebilir.
 • Ona söylenen 1, 2, 3 sayısını sırası ile söyleyebilir. Birden sonra ikinin, ikiden sonra üçün geldiğini bilir.
 • Birden fazla olan nesnelerin çok olduğunu bilir ve çoğul olarak ifade edebilir.
 • Bir nesnenin “Büyük mü?, Küçük mü?” olduğunu sorduğunuzda büyük ve küçük olanı gösterebilir.
 • Somut olarak (gözle görebildiği) zıt kavramları ayırt edebilir.
 • Ne işe yaradıkları belirtildiğinde 5 adet nesneyi tanımlayabilir.
 • İki ayrı renge göre nesneleri ayırabilir.
 • Gözleri kapalıyken görmeden sadece dokunarak bildiği nesneleri tanıyabilir.
 • Problem çözme ile ilgili sorular mantıklı cevaplar verebilir. (Bumin Ayşin, Gelişim Basamaklarını Değerlendirme İl Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.24-29)
 • 4 geometrik şekli uygun yuvalarına yerleştirir.
 • İstenirse 200 düğmeyi iki ayrı renk grubuna ayırır.
 • Belleği gelişmiştir. Rahatlıkla düzgün cümleler kurar ve maksadını anlatabilir.
 • Şiir ezberleyebilir. Zaman, mekan, hacim kavramlarını kavrayabilir. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-Pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul, 1983, s.79-80)
 • Söylenen üç sayıyı ezberden yineler.
 • Dört nesneyi veya parmağını sayabilir.
 • Uzun bir cümleyi yineleyebilir.
 • Üç parçalı bir bul-tak bulmacısını yapabilir. (Yörükoğlu Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayıncılık, İstanbul, 23. basım, Aralık 1998, s.64-65)
 • Renkleri ayırt eder, adlarıyla tanır.
 • Dikkat süresi biraz daha uzar, bir yerde 15-20 dakikadan fazla kalırsa sıkılır.

Sevdiği, ilgilendiği etkinliklerde daha uzun süre harcayabilir. (Okman Fişek Güler, Sukan Zafer, Çocuğunuz ve Siz, 2. Basım, MEB, 1993, s.75)

Tags:

Comments are closed