Home / Gelişim Basamakları / 3 - 4 Yaş / Bilişsel Gelişimi 3 – 4 Yaş

Bilişsel Gelişimi 3 – 4 Yaş

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

 • Karışık resimleri anlamaya başlar.
 • Oyunlarda resim, resim eşleştirmeleri yapabilir. (Dönmez B. Necati, Abidoğlu Ülkü, Dinçer Çağlayan, Erdemir Nilay, Gümüşçü Şebnem, O. Ö. Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri, 2. Baskı, Sim Matbaacılık, Ankara 1997, s.59)
 • Dört seçenekli resimleri eşleştirir.
 • İpucu verildiği zaman bir nesneyi verir.
 • 8 parçalı boz yapıları tamamlayabilir.
 • Mekanik bir oyuncağı başkasından görmeden işletebilir.
 • Kategorilere göre nesneleri sınıflandırır.
 • İşlevlerine göre nesneleri işleştirir.
 • Renkleri 4 seçenek içinden seçer. (www.superonline.com-http://doktorhakan. hekim.net/osa/rs/ps6.htm/)
 • İki bağımsız emri yerine getirir (topu al, kitabı ver)
 • Nesnelerin benzer ve farklı olduğunu söyleyebilir (özelliklerine ve fonksiyonlarına göre)
 • Sesleri bir sıraya veya alet serisine göre tekrarlar (davula vurma, çıngırak sallama, çelik üçgene vurma)
 • Nesnelerin nasıl kullanıldığını söyler. (Bardakla ne yapılır)
 • Oluş sırasına göre iki olayı anlatır. (Bal Servet, Güven Nergis, Dil Gelişimi ve Eğitimi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2000, s.150)
 • Objeleri şekil ve renklerine göre gruplar.
 • Büyüklük ve sayıyla ilgili basit kavramları anlar.
 • Şiirleri ve şarkıları hatırlar. (Sevimay Dilara, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara 1986)
 • Kırmızı, sıra, mavi gibi ana renkleri tanıyabilir.
 • 4-8 parçalık eşleştirme kartlarını eşleştirebilir.
 • 4-6 bul-yap tamamlayabilir.
 • Üç değişik şekli (daire, kare, üçgen) şekil tablosuna yerleştirebilir.
 • Ona söylenen 1, 2, 3 sayısını sırası ile söyleyebilir. Birden sonra ikinin, ikiden sonra üçün geldiğini bilir.
 • Birden fazla olan nesnelerin çok olduğunu bilir ve çoğul olarak ifade edebilir.
 • Bir nesnenin “Büyük mü?, Küçük mü?” olduğunu sorduğunuzda büyük ve küçük olanı gösterebilir.
 • Somut olarak (gözle görebildiği) zıt kavramları ayırt edebilir.
 • Ne işe yaradıkları belirtildiğinde 5 adet nesneyi tanımlayabilir.
 • İki ayrı renge göre nesneleri ayırabilir.
 • Gözleri kapalıyken görmeden sadece dokunarak bildiği nesneleri tanıyabilir.
 • Problem çözme ile ilgili sorular mantıklı cevaplar verebilir. (Bumin Ayşin, Gelişim Basamaklarını Değerlendirme İl Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara 1996, s.24-29)
 • 4 geometrik şekli uygun yuvalarına yerleştirir.
 • İstenirse 200 düğmeyi iki ayrı renk grubuna ayırır.
 • Belleği gelişmiştir. Rahatlıkla düzgün cümleler kurar ve maksadını anlatabilir.
 • Şiir ezberleyebilir. Zaman, mekan, hacim kavramlarını kavrayabilir. (Yakar Fahri, Lale Girgök, Ya-Pa Yayınları, Gül Matbaası, İstanbul, 1983, s.79-80)
 • Söylenen üç sayıyı ezberden yineler.
 • Dört nesneyi veya parmağını sayabilir.
 • Uzun bir cümleyi yineleyebilir.
 • Üç parçalı bir bul-tak bulmacısını yapabilir. (Yörükoğlu Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayıncılık, İstanbul, 23. basım, Aralık 1998, s.64-65)
 • Renkleri ayırt eder, adlarıyla tanır.
 • Dikkat süresi biraz daha uzar, bir yerde 15-20 dakikadan fazla kalırsa sıkılır.

Sevdiği, ilgilendiği etkinliklerde daha uzun süre harcayabilir. (Okman Fişek Güler, Sukan Zafer, Çocuğunuz ve Siz, 2. Basım, MEB, 1993, s.75)

About Altın Koza Özel Eğitim.

Check Also

Psikomotor Gelişimi 3 – 4 Yaş

PSİKOMOTOR GELİŞİM Oyun oynarken çömelebilir. Bir denge tahtası üzerinde ileri doğru yürüyebilir. Parmak uçlarına basarak …

Watch Dragon ball super