Categories:

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Düşen oyuncağı yerde arar. (Cankırılı, 1990, s.56)
 • Yabancıları tanıdıklarından ayırır.
 • Gözünün önünde kaybolan nesneyi bir süre bekler.
 • Yere düşen oyuncağı izler.
 • İki nesneyi birbirine vurur.
 • Aynadaki görüntüsüne uzanır.
 • Yapılan hareketi taklit eder. (M.E.B. 1997, s46, 67, 68, 69)
 • Uzatılan nesneyi yakalamaya çalışır.
 • Nesne devamlılığının farkına varmaya başlar.
 • Objeleri bir elinden diğerine geçirebilir. (Oğuzkan, Oral, 1995, s.63)
 • Tanıdığı ve tanımadığı insanları ayırır. (Oktay, 2000, s.113)
 • Tanıdık bir hareketi sesi taklit etmeye çalışır.
 • Altıncı aydan sonra bellek gelişmeye başlar.
 • Gözünün önünde olmasalar da objeler onun için var olmaya başlar, belleğinde yer eder.
 • Kendi yüzünü örttüğünüzde örtüyü kaldırır.
 • Farklı sesler çıkarır.
 • Adını bilir.
 • Görüş alanı içinde elinden düşen oyuncağı yere düşene kadar izler.
 • Avuçla kavrar, bütün elini kullanır.
 • Oyuncağı bir elinden öbür eline geçirmeye çalışır.
 • Özel bağlılıklar geliştirmeye başlar.
 • Bu dönemin sonunda (8. ay civarında) tanıdık kişileri tanıdık olmayanlardan ayırt etmeye başlar.
 • Yabancılardan korkma görülebilir.
 • Gözünün önünde örtünün altına saklanan bir oyuncağı kısa süre ısrarla örtüye bakarak izler, oyuncak kısmen gizlenmiş ise bulur çıkarır.
 • Oyuncakları vb. yere atıp düşüşünü seyreder.
 • İki ayrı nesneyi aynı zamanda iki ayrı elinde tutar.
 • Eline verilen zili bilinçli olarak çalar.
 • Bildiği kelimeleri ayırt ederek dinler.
 • En az dört değişik hece sesi çıkarır.
 • Aynadaki görüntüsüne gülümser.
 • Dikkat süresi çok kısadır. Bir diğerine hızla geçer. Bir nesneyle en fazla iki-üç dakika oynayabilir. (Cirhinlioğlu, 2001, s.89)

Tags:

Comments are closed