Categories:

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Kendine gösterilen bir nesneye bakar.
 • Annesi meme vermek üzere düğmelerini çözerken veya biberonla yaklaşırken dudak hareketleri yaparak emeceğini anladığını gösterir.
 • İsmiyle çağrılınca başını çevirip kendisine seslenen kişiye bakar.
 • Aynadaki görüntüsünü tanır ve ona gülümser. (Cankırılı, 1990, s.55, 56)
 • Gözleriyle seslerin geldiği yeri arar. (Yörükoğlu, 1998, s.35,36)
 • Parlak bir nesneyi 180 derece izler.
 • El ve ayaklarına uzun uzun bakar.
 • Eline verilen nesnelerle oynar. (M.E.B. 1997, a.45,46)
 • Dikkatle çevresine bakınmak için başını amaçlı olarak çevirir.
 • Görüş alanı içine giren yetişkin hareketlerini izler.
 • 15-25 cm. yakınlardaki küçük, hareketsiz nesnelere dikkatle bakar.
 • Sallanan top yüzüne yaklaştırılırsa bakışlarını topa yöneltir. (Yavuzer, 1998, s. 46)
 • Objeleri tanımaya çalışır.
 • Elinde tutabildiği objeleri yakından inceler.
 • Eline verilen oyuncağı tutar.
 • Biberonunu tanır. Gördüğünde istediğini belirten hareketler yapar.
 • Kendi ellerinin hareketini izler, parmaklarıyla oynar.
 • Değişik seslere değişik tepkiler verir. Gürültüde ağlar vb.
 • İnsan yüzüne ilgisi çok artmıştır. Yabancıları ayırt eder.
 • Yüzüne 15-30 cm uzakta sağa-sola hareket ettirilen bir nesneyi 180 derece izler.
 • Sesin kaynağını kafasını çevirerek bulmaya çalışır.
 • İlginç etki yaratan rastlantısal bir etkinliği yineler. Örneğin; kazara mama sandalyesine çarpıp ses çıkaran oyuncağını daha sonra ses çıkarması için isteyerek çarpar.
 • Hareket eden bir nesnenin az önce gözden kaybolduğu yere bakar.
 • Bazen uzaktaki oyuncağa, nesneye uzanır.
 • Aynadaki görüntüsüne ilgi gösterir, aynaya doğru yaklaşmak, dokunmak ister. (Cirhinlioğlu, 2001, s.87,88)

Tags:

Comments are closed